Proves d’Accés a la Universitat (PAU)

Entre les eixides que té l’alumnat que estudia batxillerat o un grau superior de cicles formatius està accedir a la universitat. No obstant això, per a poder accedir a la universitat és necessari presentar-se i aprovar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) o Avaluació per a l’Accés a la Universitat (EvAU) en la seua nova nomenclatura si es vol accedir des de batxillerat. Si es vol accedir des d’un grau superiorno és necessari aprovar les PAU, encara que de forma voluntària l’alumnat pot presentar-se a algunes matèries per a millorar la nota d’admissió. En l’IES 25 d’Abril ajudem al nostre alumnat perquè es puga presentar a estes proves amb un nivell de preparació adequat.

Les Proves d’Accés a la Universitat consten de dos parts o fases:

 • Fase obligatòria, que consta de cinc exàmens:
  1. Llengua Castellana i Literatura II.
  2. Valencià: Llengua i Literatura II.
  3. Història d’Espanya o Història de la Filosofia. S’ha de triar una d’elles en el moment de formalitzar la matrícula.
  4. Idioma estranger cursat com a primera llengua estrangera en segon de batxillerat. Pot ser Anglés, Francés, Italià o Alemany.
  5. Una matèria específica obligatòria de la modalitat de batxillerat que s’haja cursat en segon curs.
 • Fase voluntària, on l’alumnat es pot presentar fins a un màxim de quatre matèries a triar entre les 28 que servixen per a les ponderacions, sempre que no s’haja seleccionat en la fase obligatòria. És necessari obtindre un cinc o més en cadascun d’estos exàmens de la fase voluntària perquè servisquen per a accedir a la universitat.

Per a poder aprovar la selectivitat, s’ha d’obtindre un quatre o més en la fase obligatòria.

Una vegada aprovada les PAU, la nota que s’utilitza per a accedir a la Universitat s’obté de la manera següent:

 • Nota mitjana de totes les matèries cursades en Batxillerat: 60% de la nota.
 • Nota obtinguda en la fase obligatòria de les PAU: 40% de la nota.
 • Nota obtinguda en un màxim de dos dels exàmens realitzats en la fase voluntària: cadascun d’estos dos exàmens pondera segons el grau universitari que es vulga cursar i pot incrementar la nota fins a un 20%.

Així doncs, la nota màxima que es pot obtindre seria de 14 punts: 6 de Batxillerat, 4 de la fase obligatòria, 2 d’un examen de la fase voluntària i 2 d’un altre examen de la fase voluntària.

Si es vol ampliar la informació es pot consultar en la secretària o al professorat del centre, o bé, visitar les següents pàgines web:

Últimes notícies de les PAU

 • Informació PAU 2024
  S’han publicat en la web de la Conselleria d’Educació les instruccions actualitzades per a la matrícula de la PAU del curs 2023-2024. Per a accedir a tota aquesta informació es … Llegir més