Matrícula de l’alumnat del centre

Per a formalitzar la matrícula del pròxim curs l’alumnat del centre haurà de presentar en secretaria els següents documents, depenent del curs que vagen a realitzar:

1r i 2n ESO

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumnat sense retallar.
 2. Document d’elecció d’estudis i assignatures.
 3. Autorització de recollida en horari lectiu d’alumnat menor d’edat.
 4. Autorització de recollida i tractament de dades personals.
 5. Justificant de pagament de l’AMPA. (3)
 6. Qualsevol altre document ja presentat en el seu moment, però del qual es vullga actualitzar dades.

3r i 4t ESO

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumnat sense retallar.
 2. Document d’elecció d’estudis i assignatures.
 3. Autorització de recollida en horari lectiu d’alumnat menor d’edat. (4)
 4. Autorització de recollida i tractament de dades personals.
 5. Autorització d’eixida en l’última hora lectiva en cas d’absència del professorat.
 6. Justificant de pagament de l’AMPA. La quota de l’AMPA inclou el pagament de l’assegurança escolar. (3)
 7. Justificant de pagament de l’assegurança escolar per a no associats a l’AMPA. (5)
 8. Qualsevol altre document ja presentat en el seu moment, però del qual es vullga actualitzar dades.

Formació Professional Bàsica (FPB): alumnat repetidor i de segon curs.

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumnat sense retallar.
 2. Document d’elecció d’estudis.
 3. Autorització de recollida en horari lectiu d’alumnat menor d’edat. (4)
 4. Autorització de recollida i tractament de dades personals.
 5. Autorització d’eixida en l’última hora lectiva en cas d’absència del professorat.
 6. Justificant de pagament de l’AMPA. La quota de l’AMPA inclou el pagament de l’assegurança escolar. (3)
 7. Justificant de pagament de l’assegurança escolar per a no associats a l’AMPA. (5)
 8. Justificant de pagament del model 046: taxa per servicis administratius (instituts) amb l’imprés “Expedició Targeta Identitat”.
 9. Qualsevol altre document ja presentat en el seu moment, però del qual es vullga actualitzar dades.

Batxillerat i Cicles Formatius: alumnat repetidor i de segon curs.

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumnat sense retallar.
 2. Document d’elecció d’estudis i assignatures.
 3. Autorització de recollida en horari lectiu d’alumnat menor d’edat. (4)
 4. Autorització de recollida i tractament de dades personals.
 5. Autorització d’eixida en l’última hora lectiva en cas d’absència del professorat.
 6. Justificant de pagament de l’AMPA. La quota de l’AMPA inclou el pagament de l’assegurança escolar. (3)
 7. Justificant de pagament de l’assegurança escolar per a no associats a l’AMPA. (5)
 8. Justificant de pagament del model 046: taxa per servicis administratius (instituts) amb l’imprés “Expedició Targeta Identitat”.
 9. Qualsevol altre document ja presentat en el seu moment, però del qual es vullga actualitzar dades.

Notes dels documents de matrícula:

(1) Alumnat procedent de centres privats o d’altres sistemes educatius.

(2) En cas que es done algun d’eixos supòsits.

(3) Associar-se a l’AMPA és voluntari i es paga una quota per família. La quota és de 20€ més 3€ per cada membre extra de la unitat familiar matriculat en el centre. Aquesta quota inclou una agenda per cada membre de la unitat familiar matriculat i l’assegurança escolar. S’ha de realitzar l’ingrés en la Caixa Popular, compte ES59 3159 0011 1816 6371 5322. Posar en el concepte el nom i cognoms de l’alumne o alumna.

(4) S’ha de presentar en cas que l’alumnat siga menor d’edat.

(5) L’ha de pagar des de 3r d’ESO fins als 28 anys d’edat tot l’alumnat amb residència legal en Espanya. L’import del segur escolar és de 1,12€. S’ha de realitzar l’ingrés en el compte que té l’AMPA en Caixa Popular, compte ES59 3159 0011 1816 6371 5322. Posar en el concepte el nom i cognoms de l’alumne o alumna.

Enllaç als documents