Admissió

El procés d’admissió és aquell mitjançant el qual un alumne o alumna és acceptat en un centre per a poder realitzar algun dels estudis que s’oferixen en ell. En el cas de la Comunitat Valenciana este procés d’admissió es realitza de manera telemàtica. L’alumnat que ja estiga matriculat en el centre no ha de realitzar el procés d’admissió, llevat que canvie d’etapa educativa.

En l’IES 25 d’Abril ens podem trobar amb dos procediments d’admissió diferenciats: l’admissió a l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i l’admissió als cicles formatius de grau bàsic, grau mitjà i grau superior.

Admissió a Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat

En l’accés als estudis d’ESO té preferència l’alumnat dels centres de primària adscrits. Estos alumnes únicament han de realitzar una confirmació de l’adscripció al final de l’etapa de primària i automàticament se’ls reserva una plaça per a primer d’ESO en l’IES 25 d’Abril. Este tràmit l’han de realitzar a final de curs en els seus propis col·legis i, una vegada realitzat, ja no és necessari que participen en el procés d’admissió. La resta d’alumnat que no provinga d’un centre de primària adscrit ha de participar en el procés d’admissió de manera telemàtica.

Per a l’accés als estudis de Batxillerat, tot l’alumnat interessat ha de presentar una sol·licitud d’admissió de manera telemàtica. No obstant això, l’alumnat de l’IES 25 d’Abrilpreferència per a accedir a les places de primer curs oferides. Per a exercir este dret, han de triar l’IES 25 d’Abril com a primera opció de la seua sol·licitud d’admissió, que també es realitzarà de manera telemàtica.

El procés d’admissió consta de tres fases:

 1. Fase ordinària.
 2. Fase extraordinària, on es pot optar als llocs vacants de la fase ordinària.
 3. Fase contínua, que és la que es produïx una vegada acabada la fase extraordinària i que dura la resta del curs escolar.

Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds són:

Criteris admissió

Com es pot veure en els criteris anteriors, els centres educatius també poden establir fins a quatre circumstàncies específiques per a valorar en les sol·licituds rebudes. Així, el Consell Escolar de l’IES 25 d’Abril va decidir que les circumstàncies específiques que s’aplicaran són:

 • Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música i dansa.
 • Condició d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana.

La primera condició s’acreditarà amb un certificat de matrícula expedit pel centre oficial on es cursen els ensenyaments de musica o dansa, mentres que la segona condició s’acreditarà aportant una fotocòpia del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) o del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en el qual figure el reconeixement com a tal o un certificat d’esportista d’alt rendiment emés pel Consell Superior d’Esports.

Així doncs, l’alumnat que al·legue en el procediment d’admissió alguna d’estes circumstàncies i trie a l’IES 25 d’Abril entre les seues opcions rebrà un punt addicional per a poder accedir al centre

L’alumnat admés després del procés d’admissió i el procedent dels centres adscrits que haguera confirmat plaça en l’IES 25 d’Abril haurà de formalitzar la matrícula en el termini establit. L’omissió del tràmit de matrícula implica la renúncia a la plaça escolar adjudicada.

Finalment, especificar que la Conselleria d’Educació, a través de la seua pàgina web, en col·laboració amb les direccions territorials, els ajuntaments i les comissions d’escolarització, proporcionarà una informació objectiva sobre els centres docent públics i privats concertats, amb la finalitat d’ajudar a les famílies en els processos d’elecció. Esta informació inclourà, almenys la normativa aplicable, l’oferta de places escolars, les àrees d’influència i les adscripcions dels centres.

Admissió a Formació Professional de grau bàsic, grau mitjà i grau superior

A diferència de l’accés a ESO i Batxillerat, en l’accés a Formació Professional no existix preferència en l’admissió per a l’alumnat del propi centre. Així doncs, tot l’alumnat que vulga accedir als estudis oferits per l’IES 25 d’Abril ha de participar en el procés d’admissió telemàtic de la Conselleria d’Educació.

Últimes notícies sobre l’admissió

 • Calendari d’admissió i matrícula ESO i Batxillerat curs 2024-2025
  La Conselleria d’Educació ha publicat el calendari d’admissió i matrícula per als estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat per al curs 2024-2025. En este calendari es pot comprovar que … Llegir més
 • Calendari d’admissió i matrícula cicles formatius curs 2024-2025
  La Conselleria d’Educació ha publicat el calendari d’admissió i matrícula per als estudis de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior. Així, el procés comença el dia 2 de … Llegir més
 • Assignació de vacants a setembre
  S’informa que s’han generat vacants per a realitzar el cicle mitjà d’Activitats Comercials i el cicle superior de Màrqueting i Publicitat. Si el teu nom figura en la llista d’espera … Llegir més
 • Admesos a cicles formatius curs 2023-2024
  Llistes de admesos als cicles formatius de l’IES 25 d’Abril d’Alfafar per al curs 2023-2024. Recordeu que els cicles formatius de la família d’Instal·lació i Manteniment tenen horari de matí, … Llegir més
 • Procès d’admissió Curs 2023-24
  La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el  DOGV el calendari d’admissió i matriculació per al curs 2023-2024 dels nivells d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. Els famílies podran completar tot … Llegir més