Identitat digital de l’alumnat

L’alumnat dels centres públics que utilitzen la plataforma del Centre Digital Col·laboratiu (CDC), com és el cas de l’IES 25 d’Abril, tenen una identitat digital associada a un compte i bústia de correu electrònic amb l’extensió @alu.gva.es, basada en el servidor de correu de Microsoft Outlook. Este compte i bústia de correu electrònic es mantindrà activa mentres que l’alumne o alumna romanga matriculat en un centre públic de la Comunitat Valenciana.

Aquesta identitat digital es pot consultar a través de Web Família. Allí es pot veure l’adreça de correu electrònic associada a cada alumne o alumna, una clau de recuperació de contrasenya i la contrasenya d’inici.

És important que tot l’alumnat conega i utilitze la seua identitat digital, ja que, gràcies a ella, es poden establir comunicacions segures amb el professorat o amb el propi centre. A més, l’alumnat pot emprar per als seus estudis les ferramentes de Microsoft, com Word, Excel o PowerPoint entre altres. Actualment, l’alumnat de l’IES 25 d’Abril disposa d’una llicència A3 del servici M365 de Microsoft.

Es pot trobar més informació en la web Centre Digital Col·laboratiu de la Conselleria d’Educació.