ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES

IES 25 D’ABRIL

La quota de l’AMPA és de 20€ més 3€ per cada membre de la unitat familiar matriculat o matriculada en l’IES 25 d’Abril a partir del segon o segona (entenent-se com a unitat familiar a progenitors i germans o germanes), pertanyent a l’associació tota la unitat familiar, quedant així:

  • 1 alumne o alumna: 20€
  • 2 alumnes: 23€
  • 3 alumnes: 26€

Es pagarà en el número de compte de Caixa Popular ES59 3159 0011 1816 6371 5322.

Com a regal de benvinguda als socis i sòcies se’ls obsequiarà amb una agenda.

Una vegada començat el curs, al setembre, l’AMPA no retornarà la quota a aquells socis o sòcies que es donen de baixa en el centre.

Durant tot el curs poden inscriure’s com a soci o sòcia, tenint dret a beneficiar-se de les activitats que queden per desenvolupar-se en l’AMPA, no a les passades.

Per a ser soci o sòcia s’ha de:

  1. Pagar quota (indicant nom i cognom de l’alumnat).
  2. Notificar-ho a l’institut (entregant el rebut).

Es tindrà en compte la data de notificació al centre com a data d’inclusió a l’associació.

ATENCIÓ!!!!

L’AMPA pagarà l’assegurança escolar a tots els socis i sòcies de 3r i 4t de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que el primer dia de curs siguen socis o sòcies (1r i 2n de l’ESO no paguen assegurança escolar).

Nou avantatge per als socis i sòcies de l’AMPA de l’IES 25 d’Abril d’Alfafar: la Clínica Atenea d’Alfafar oferix descomptes especials als socis. Tan sols han d’identificar-se com a associats a l’AMPA i es beneficiaran d’un preu especial.