Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

En l’IES 25 d’Abril d’Alfafar es poden estudiar cicles formatius de formació professional tant de grau mitjà com de grau superior. Concretament, el centre ofereix dos cicles formatius de grau mitjà i altres dos cicles formatius de grau superior. L’oferta s’estructura en dos famílies professionals:

 • Família professional de Comerç i Màrqueting (horari de vesprada).
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials.
  • Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat.
 • Família professional d’Instal·lació i Manteniment (horari de matí).
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic.
  • Cicle Formatiu de Grau Superior de Mecatrònica Industrial.

Als estudis de grau mitjà es pot accedir de les següents formes:

 • Amb el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Amb un títol de Formació Professional Bàsica.
 • Mitjançant la prova d’accés a cicles de grau mitjà.
 • Mitjançant un títol de Grau Mitjà o de Grau Superior.

Per la seua banda, als estudis de grau superior es pot accedir:

 • Amb el títol de Batxillerat.
 • Amb un títol de Grau Mitjà.
 • Mitjançant prova d’accés a cicles de grau superior.
 • Mitjançant un títol de Grau Superior.

Una vegada finalitzat el cicle formatiu de grau mitjà s’obtindria el títol de Tècnic, mentres que una vegada finalitzat el cicle formatiu de grau superior s’obtindria el títol de Tècnic Superior. Estos títols permeten incorporar-se al món del treball, o bé, continuar estudiant altres cicles formatius o estudis universitaris en el cas del grau superior.

D’altra banda, és important remarcar que els estudis de formació professional combinen la part acadèmica amb la part pràctica, tant en el propi institut com en empreses pròximes o, fins i tot, estrangeres gràcies al Programa Erasmus.

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE COMERÇ I MÀRQUETING

Com s’ha comentat amb anterioritat, d’esta família es pot estudiar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials i un Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat. Estos cicles formatius s’estudien en horari de vesprada, de dilluns a divendres des de les 14:10 fins a les 20:00 hores. La duració d’estos estudis és de dos anys amb un total de 2.000 hores de formació.

Si una persona opta per estudiar el cicle d’Activitats Comercials podria exercir les següents professions: Venedor. Venedor/a tècnic/a. Representant comercial. Orientador/a comercial. Promotor/a. Televendedor/a. Venda a distància. Teleoperador/a (call center). Informació/atenció al client. Caixer/a o reposador/a. Operador de contact-center. Administrador de continguts en línia. Comerciant de botiga. Gerent de xicotet comerç. Tècnic en gestió d’estocs i magatzem. Cap de magatzem. Responsable de recepció de mercaderies. Responsable d’expedició de mercaderies. Tècnic en logística de magatzems. Tècnic d’informació/atenció al client en empreses.

En el primer curs d’Activitats Comercials s’estudiarien els següents mòduls:

 • Màrqueting en l’activitat comercial.
 • Gestió de compres.
 • Dinamització del punt de venda.
 • Processos de venda.
 • Aplicacions informàtiques per al comerç.
 • Anglés.
 • Formació i orientació laboral.

Per part seua, en el segon curs d’Activitats Comercials s’estudiarien els següents mòduls:

 • Gestió d’un xicotet comerç.
 • Tècniques de magatzem.
 • Venda tècnica.
 • Servicis d’atenció comercial.
 • Comerç electrònic.
 • Formació en Centres de Treball.

D’altra banda, si s’opta per estudiar el cicle de Màrqueting i Publicitat es podrien exercir les següents professions: Assistent del cap de producte. Tècnic de màrqueting. Tècnic en publicitat. Tècnic en relacions públiques. Organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació. Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat. Controlador de cursaje o emissió en mitjans de comunicació. Tècnic en estudis de mercat i opinió pública. Tècnic en treballs de camp. Inspector d’enquestadors. Agent d’enquestes i censos. Codificador de dades per a investigacions de mercats.

En el primer curs de Màrqueting i Publicitat s’estudiarien els següents mòduls:

 • Gestió econòmica i financera de l’empresa.
 • Polítiques de màrqueting.
 • Màrqueting digital.
 • Investigació comercial.
 • Anglés.
 • Formació i orientació laboral.

Mentres que en el segon curs de Màrqueting i Publicitat s’estudiarien els següents mòduls:

 • Disseny i elaboració de material de comunicació.
 • Mitjans i suports de comunicació.
 • Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting.
 • Treball de camp en la investigació comercial.
 • Llançament de productes i servicis.
 • Atenció al client, consumidor i usuari.
 • Projecte de màrqueting i publicitat.
 • Formació en Centres de Treball.

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

De la família professional d’Instal·lació i Manteniment es pot estudiar en l’IES 25 d’Abril el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic i el Cicle Formatiu de Grau Superior de Mecatrònica Industrial. Estos cicles formatius s’estudien en horari de demà, de dilluns a divendres des de les 8:00 fins a les 14:00 hores. Igual que els anteriors cicles formatius consten de dos anys de duració amb un total de 2.000 hores de formació.

Si s’opta per estudiar Manteniment Electromecànic es podrien exercir les següents professions: Mecànic de manteniment. Muntador industrial. Muntador d’equips elèctrics. Muntador d’equips electrònics. Mantenidor de línia automatitzada. Muntador de béns d’equip. Muntador d’automatismes pneumàtics i hidràulics. Instal·lador electricista industrial. Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió.

Els mòduls a realitzar en el primer curs de Manteniment Electromecànic serien:

 • Tècniques de fabricació.
 • Tècniques d’unió i muntatge.
 • Electricitat i automatismes elèctrics.
 • Automatismes pneumàtics i hidràulics.
 • Formació i orientació laboral.

Mentres que en el segon curs de Manteniment Electromecànic s’estudiaria:

 • Muntatge i manteniment mecànic.
 • Muntatge i manteniment elèctrico-electrònic.
 • Muntatge i manteniment de línies automatitzades.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

Per part seua, si s’obté el títol de Mecatrònica Industrial es podrien exercir les següents professions: Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d’equip de muntadors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.

En el primer curs de Mecatrònica Industrial es cursarien els següents mòduls:

 • Sistemes mecànics.
 • Sistemes hidràulics i pneumàtics.
 • Sistemes elèctrics i electrònics.
 • Elements de màquines.
 • Processos de fabricació.
 • Representació gràfica de sistemes mecatrònics.
 • Formació i orientació laboral.

Mentres que en el segon curs de Mecatrònica Industrial s’estudiaria:

 • Configuració de sistemes mecatrònics.
 • Processos i gestió de manteniment i qualitat.
 • Integració de sistemes.
 • Simulació de sistemes mecatrònics.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de mecatrònica industrial.
 • Formació en Centres de Treball.

Es pot obtindre més informació de tots estos cicles en les pàgines de Formació Professional i Dossier de Cicles Formatius de la Conselleria d’Educació, i la pàgina TodoFP del Ministeri d’Educació.