Tutories i atenció a famílies

Tot el professorat del centre té una hora a la setmana dedicada a l’atenció a les famílies. Aquesta hora es pot consultar des de Web Família, o bé, telefonant al centre. L’atenció a les famílies pot ser presencial, telefònica o per Web Família segons es desitge.

A més, també és possible demanar una cita amb els membres de l’equip directiu telefonant al centre.