Acords Consell Escolar 13/09/2023

El passat 13 de setembre de 2023 es va reunir el Consell Escolar del centre i es va acordar, entre altres coses, facilitar l’accés a les instal·lacions del centre al Club Gimnàstica Alfafar en horari de vesprada perquè puga realitzar els seus entrenaments.

D’altra banda, es va informar que està en procés de revisió el Reglament de Règim Intern del centre i que qualsevol membre de la comunitat educativa pot realitzar les aportacions que estime oportunes.