Anunci llistats de grups

Estimades famílies: aquest divendres dia 9, a partir de les 13 hores, els i les alumnes del centre podran veure el nivell i el grup que els correspon accedint a la pàgina web de l’institut.

Els i les alumnes vindran identificats pel seu NIA, número que apareix, per exemple, en el carnet d’estudiant o en el butlletí de notes i que roman invariable des de Primària.