Xarxa llibres: Devolució dels llibres curs 2019/20

ACTUALITZACIÓ

A partir del 6 de juliol es procedirà al lliurament dels lots de llibres  per part de les famílies que pertanyen a la Xarxallibres. És fonamental que lligen amb atenció les normes que, seguint la normativa publicada per la Conselleria d’Educació, ha establert el centre per a garantir la seguretat de tots:

 1. El lliurament del lot de llibres es realitzarà en el dia i hora que es tinguen assignats per a la formalització de la matrícula.
 • 6 de juliol Alumnes que es matricularan en 2n ESO  (lot de 1r ESO)
 • 7 de juliol Alumnes que es matricularan en 3r ESO  (lot de 2n ESO)
 • 8 de juliol Alumnes que es matricularan en 4t ESO  (lot de 3r ESO)
 • 13 de juliol Alumnes que han cursat 4t ESO  (lot de 4t ESO)
 1. S’ha de retornar el lot complet de llibres que es va rebre a principi de curs. Els llibres han d’estar en estat similar a com es van entregar al juliol i/o setembre i han d’estar tots folrats.
 2. S’haurà de portar una còpia impresa i degudament emplenada del document que es pot descarregar del següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c084a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128

 1. El servei de reprografia (fotocòpies) no estarà disponible per a persones alienes al personal del centre. Per tant, el citat imprés han de portar-ho ja de casa. D’igual manera, no es prestaran bolígrafs ni es permetrà la permanència en cap lloc del centre per a emplenar aquest imprés.
 2. Al centre acudirà únicament una persona per alumne/alumna (pare/mare, tutor/tutora legal, familiar major d’edat degudament autoritzat per escrit). En cap cas es recollirà el lot si qui ve és l’alumne. En cas de no poder acudir en la data i hora que corresponga, s’haurà de demanar telefònicament una nova cita. No s’atendrà a ningú sense cita prèvia ni tampoc s’atendrà a ningú fora de les hores estipulades.
 3. Per a accedir a l’institut, el nostre personal els atendrà a la porta facilitant-los la desinfecció del calçat i de les mans, i l’entrada al mateix per torns. Quan l’aforament permés en el vestíbul estiga complet, ha d’esperar-se el torn al carrer fins que se’ls indique el  moment en què poden accedir al centre.
 4. És obligatori seguir les indicacions respecte als llocs d’entrada i eixida i guardar la distància de seguretat. Tot això està degudament senyalitzat en el centre. Està completament prohibit circular lliurement per les dependències o el pati del centre.
 5. Per a accedir al centre és obligatori l’ús de mascareta.
 6. En les dates i horaris indicats per a entregar el lot de llibres no es podrà realitzar cap altra gestió en el centre sense cita prèvia.

 

Preguem respecten els horaris indicats per a agilitar el procés i evitar l’espera i les aglomeracions.

 

 

xarxa jul2020 val