Orientació acadèmica

El CPMT ha posat en funcionament des del curs 2012-13 una nova iniciativa encaminada a oferir orientació acadèmica i professional a l’alumnat. Pensem que d’aquesta manera es dona resposta a una necessitat peremptòria als conservatoris que fins ara no havia estat mai coberta. Aquesta funció recau en el professor Manuel Tomás. Ell serà l’encarregat de portar endavant diverses accions amb un propòsit principal: aportar informació i intentar resoldre els problemes que puguen sorgir en aquest sentit.

FUNCIONS de l’orientació acadèmica i professional en el CPMT:

 • Informació sobre els problemes que sorgeixen al llarg del procés educatiu:
  • Itineraris possibles dels estudis musicals (optatives), proves d’accés a EE.PP. i EE.SS., elecció del centre superior.
  • Compatibilitat d’estudis, convalidacions, elecció del batxillerat, la PAU, etc.
 • Informació sobre les expectatives del futur músic professional:
  • Quina classe de músic vull i puc ser.
  • Noves opcions del mercat laboral de la música.
 • Assessorament a pares i alumnes en la presa de decisions.

Calendari de reunions d’orientació acadèmica i professional per al curs 2022-23:

Dimecres 28 de setembre a les 20 h: Inici de curs

Dimecres 19 d’octubre a les 20 h: Batxillerat i Convalidacions (Pares i alumnes EE.PP.)

Dimecres 30 de Novembre a les 20 h: Pares i alumnes 4rt EE.EE.

Dimecres 15 de febrer a les 20 h: Pares i alumnes 4rt EE.PP.

Dimecres 3 de maig a les 20 h: Pares i alumnes 6è EE.PP.

Totes les reunions tindran lloc al Saló d’actes.

A més de les reunions, perquè tothom estiga degudament informat, hem preparat uns documents PDF on podran trobar tot el que necessiten saber sobre les qüestions principals que afecten el procés educatiu de l’alumnat.

1. Funcions de l’orientador.

2. Dubtes generals i procediments de contacte amb l’orientador.

3. Itineraris educatius, assignatures i temps lectius.

4. Proves d’accés.

5. Convalidacions d’assignatures.

6. Assignatures optatives.

7. La elecció del batxillerat i la PAU.

8. Orientació professional: expectatives de futur.

Horari d’atenció de l’orientador (amb cita prèvia):

Dimecres: 19-21 h. Dimarts: 17-19 h. Divendres: 10-12 h.