Orientació acadèmica

El CPMT ha posat en funcionament des del curs 2012-13 una nova iniciativa encaminada a oferir orientació acadèmica i professional a l’alumnat. Pensem que d’aquesta manera es dona resposta a una necessitat peremptòria als conservatoris que fins ara no havia estat mai coberta. Aquesta funció recau en el professor César Cabedo. Ell serà l’encarregat de portar endavant diverses accions amb un propòsit principal: aportar informació i intentar resoldre els problemes que puguen sorgir en aquest sentit.

FUNCIONS de l’orientació acadèmica i professional en el CPMT:

 • Informació sobre els problemes que sorgeixen al llarg del procés educatiu:
  • Itineraris possibles dels estudis musicals (optatives), proves d’accés a EE.PP. i EE.SS., elecció del centre superior.
  • Compatibilitat d’estudis, convalidacions, elecció del batxillerat, la PAU, etc.
 • Informació sobre les expectatives del futur músic professional:
  • Quina classe de músic vull i puc ser.
  • Noves opcions del mercat laboral de la música.
 • Assessorament a pares i alumnes en la presa de decisions.

Calendari de reunions d’orientació acadèmica i professional per al curs 2023-24:

 1. Reunió sobre Convalidacions i Batxillerat. Data prevista: 27-09-23. Presentació amb tota la informació de la reunió.
 2. Reunió sobre el projecte TMTD. Data prevista: 18-10-23.
 3. Reunió per a 5é i 6é d’EE.PP. Data prevista: 25-10-23. Presentació amb tota la informació de la reunió.
 4. Reunió per a 4t d’EE.EE. Data prevista: 29-11-23. Presentació amb tota la informació de la reunió.
 5. Reunió per a 4t d’EE.PP. Data prevista: 21-02-24. Presentació amb tota la informació de la reunió.
 6. Reunió coordinació horària ESO i batxillerat i EE.PP. de música. Data prevista: 17-04-24. Presentació amb tota la informació de la reunió
 7. Repetició reunió per a 5é i 6é d’EE.PP. Data prevista: 24-04-24. Presentació amb tota la informació de la reunió.
 8. Reunió per a 4t d’EE.EE. SETMANA D’AULES OBERTES. Data prevista: 08-05-24. Presentació amb tota la informació de la reunió.
 9. Reunió per als aspirants de la prova d’ingrés a 1r d’EE.EE. Data prevista: 26-06-24

Totes les reunions tindran lloc a la biblioteca.

A més de les reunions, perquè tothom estiga degudament informat, hem preparat uns documents PDF on podran trobar tot el que necessiten saber sobre les qüestions principals que afecten el procés educatiu de l’alumnat.

1. Funcions de l’orientador.

2. Dubtes generals i procediments de contacte amb l’orientador.

3. Itineraris educatius, assignatures i temps lectius.

4. Proves d’accés.

5. Convalidacions d’assignatures.

6. Instruccions 5 de dessembre/2023. CONVALIDACIONS.

7. Assignatures optatives.

8. La elecció del batxillerat i la PAU.

9. Orientació professional: expectatives de futur.

Horari d’atenció de l’orientador (amb cita prèvia):

Dimecres: 18-20 h. Divendres: 10-13 h.