AMPA

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

President: Andrés García Polo

Vicepresidenta: Ester García Company

Secretària: Cristina León Segovia

Tresorera: Mª Sonia Navas Vidal

Vocal: Patricia Escrivá Peralta

Vocal: Beatriz Boronat Arquer

Vocal: Mª José Llopis Ramón

CONTACTE

E-mail de contacte: ampa@cpmt.es

Horari d’atenció: Sol·licitar cita per correu a ampa@cpmt.es

Facebook: AMPA Conservatori De Torrent

PER QUÈ FER-ME DE L’AMPA?

Perquè desitge participar activament en la formació dels meus fills, col·laborar en la vida del centre, organitzant i ajudant el personal docent a difondre la cultura de la música.

Per a col·laborar en l’organització d’activitats extraescolars del centre (cursos, Màster Class, conferències, concerts, viatges, festa de fi de curs, etc…)

Per a això la Junta Directiva té el propòsit d’aportar iniciatives al Conservatori, transmetre les inquietuds dels pares a l’equip directiu del centre, vetlar perquè els serveis del mateix es presten amb qualitat.

Col·laborar econòmicament amb diferents projectes i activitats del Conservatori i atendre els pares en tots els dubtes o queixes que puguen tindre sobre qualsevol tema relacionat amb el centre o l’educació dels seus fills.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

Emplenar el formulari que s’adjunta a l’hora de la realització de la matrícula del Conservatori.

Fer el pagament per transferència al compte corrent ES92 2100 1779 5902 0040 5110, indicant en el Concepte Quota Ampa CPMT i el nom de l’alumne/a.

La quota (25 €), és única per a tot el curs i amb ella es cobreix a tota la família, independentment del nombre de germans que estiguen estudiant.