Pla d’estudis Ensenyaments Professionals

Al CPMT el pla d’estudis dels Ensenyaments Professionals de música està integrat per les següents especialitats instrumentals:

 • Arpa
 • Clave
 • Flauta de bec
 • Guitarra
 • Instruments de corda fregada: violí, viola, violoncel i contrabaix
 • Instruments de vent-fusta: flauta travessera, oboé, clarinet, fagot i saxòfon
 • Instruments de vent metall: trompa, trompeta, trombó i tuba
 • Percussió
 • Piano
 • Cant
 • Viola da Gamba
 • ICPRB: Instruments de Corda polsada del Renaixement i Barroc

Distribució hores lectives segons especialitats

Instruments simfònics (corda, vent-fusta, vent-metall i percussió)

AssignaturaPrimerSegonTercerQuartCinquéSisé
Instrument111111
Orquestra/Banda222222
Música de Cambra1111
Piano Complementari1/21/21/2
Llenguatge Musical22
Harmonia22
Anàlisi22
Història de la música22
Optativa33
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana

Arpa

AssignaturaPrimerSegonTercerQuartCinquéSisé
Instrument111111
Orquestra/Banda2222
Conjunt11
Música de Cambra1111
Piano Complementari1/21/21/2
Llenguatge Musical22
Harmonia22
Anàlisi22
Història de la música22
Optativa33
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana

Cant

AssignaturaPrimerSegonTercerQuartCinquéSisé
Instrument111111
Idioma Aplicat222222
Música de Cambra1111
Conjunt11
Cor2222
Piano Complementari1/21/21/2
Llenguatge Musical22
Harmonia22
Anàlisi22
Història de la música22
Optativa33
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana

Piano i clave

AssignaturaPrimerSegonTercerQuartCinquéSisé
Instrument111111
Música de Cambra1111
Conjunt11
Cor22
Acompanyament22
Llenguatge Musical22
Harmonia22
Anàlisi22
Història de la música22
Optativa33
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana

Flauta de bec

AssignaturaPrimerSegonTercerQuartCinquéSisé
Instrument111111
Música de Cambra1111
Conjunt11
Cor22
Clave Complementari1/21/21/2
Llenguatge Musical22
Harmonia22
Anàlisi22
Història de la música22
Optativa33
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana

Guitarra

AssignaturaPrimerSegonTercerQuartCinquéSisé
Instrument111111
Música de Cambra1111
Conjunt11
Cor22
Piano Complementari1/21/21/2
Acompanyament22
Llenguatge Musical22
Harmonia22
Anàlisi22
Història de la música22
Optativa33
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana

Viola da gamba / ICPRB (Instruments de corda polsada del Renaixement i Barroc)

AssignaturaPrimerSegonTercerQuartCinquéSisé
Instrument111111
Música de Cambra1111
Conjunt1111
Cor22
Clave Complementari1/21/21/2
Llenguatge Musical22
Harmonia22
Anàlisi22
Història de la música22
Optativa33
Càrrega lectiva: curs/hores per setmana