Consell Escolar

  • Presidenta: Fani Blanch Piqueras, (Directora)
  • Equip directiu: Enrique Llorens Vallés (vicedirector), Ernest Aparisi Moreno i David Antich Albuixech (caps d’estudis)
  • Secretari: Miguel Llopis Ramón.
  • Representants Sector professorat: Carlos Civera, Antonio Blaya, Blas Pi, Alicia Giner
  • Representants Sector alumnat: Irene Juan Garrido, Ernesto J. Navarro Serrano, Andreu Gironés, Neus Jiménez
  • Representants sector pares: Patrícia Escrivà Peralta (AMPA), Raquel López, Luis Lorente
  • Representant sector P.A.S.: Miguel Angel López Gómez.
  • Representant Ajuntament: Regidora d’Educació: Patrícia Sáez o persona en qui delegue.