Consell Escolar

  • President: Blas Pi Rodríguez, director
  • Equip directiu: Enrique Llorens Vallés (vicedirector), Ernest Aparisi Moreno i David Antich Albuixech (caps d’estudis)
  • Secretari: Miguel Llopis Ramón.
  • Representants Sector professorat: Rafael Bardisa, Ana María Martínez.
  • Representants Sector alumnat: Beatriz Puig, Lucía Cortina, Samuel Gil.
  • Representants sector famílies: Patrícia Escrivà Peralta (AMPA), Raquel López, Luis Lorente, Beatriz Boronat.
  • Representant sector P.A.S.: Miguel Ángel López Gómez.
  • Representant Ajuntament: Regidor d’Educació o persona en qui delegue.