Agrupacions instrumentals

Feu clic damunt la foto o al nom per contactar amb el professor/a corresponent.
Per a demanar cita en horari d’atenció cal contactar prèviament amb el professor/a.

NOMASSIGNATURAHORARI D’ATENCIÓCURRÍCULUM
FRANCISCO AMAYA RODRÍGUEZOrquestra, Banda, Opt. Direcció
Cap de departament
Dimarts, 20-21 h.

 
El departament d’agrupacions instrumentals està format per tots els professors i professores que imparteixen les assignatures Orquestra, Banda, Música de cambra i Conjunt.