Matriculació

Al present document podeu consultar quines són les preferències dictades per la normativa autonòmica a l’hora d’adjudicar les vacants que es produeixen al centre.

Ordre de prelació d’adjudicació de vacants