Qui som

Sigues benvingut a la pàgina web del Conservatori Professional de Música de Torrent, un centre públic depenent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, què s’ha guiat al llarg de tota la seua trajectòria per una mateixa consigna: la il·lusió. La il·lusió de persones que amb el seu coratge, modèstia i dedicació han aconseguit que aquest centre siga un referent a l’oferta educativa del nostre país.

Lluny queda ja aquell 30 d’octubre de 1972, quan l’Institut Musical de Torrent, la llavor de l’actual conservatori, va iniciar la seua marxa amb l’ajuda de la Caixa d’Estalvis de Torrent. El conservatori en l’actualitat és una realitat viva, amb una oferta important i atractiva per als 540 llocs escolars autoritzats per l’Administració Educativa.

Ens definim com una comunitat educativa integrada per professors, personal d’administració i serveis, alumnes i pares/mares. L’Associació de mares/pares (AMPA) forma un grup d’acció important al centre, que col·labora en les activitats programades i facilita la participació dels seus fills i filles en elles. Pel que fa referència al professorat, en l’actualitat la plantilla la conformen 72 professors i professores. L’edat mitjana del professorat s’estima entre els 30 i 40 anys, combinant així joventut i experiència. El nivell d’implicació i compromís és elevat, es col·labora activament en la vida del centre i en els seus projectes institucionals. Els alumnes que acudeixen al Conservatori actualment són 540. El 47% dels alumnes són de Torrent, mentre que el 53% procedeix d’altres poblacions, un fet que consolida la vocació necessàriament oberta del nostre centre. Els alumnes menors d’edat representen el percentatge majoritari del conservatori.

Aquesta il·lusió generadora de projectes va fer que en maig de 2004, el Director General d’Ensenyaments autoritzara mitjançant resolució l’experimentació del projecte educatiu “tots músics, tots diferents” per a la incorporació d’alumnes amb necessitats educatives especials en el marc dels ensenyaments elementals de música. Aquesta resolució s’ha prorrogat fins a l’actualitat, ressaltant les fites aconseguides i la gran acceptació social del projecte, que permet, per primera vegada, acostar els ensenyaments elementals de música als alumnes amb discapacitat. Gràcies a aquest projecte i a tota la seua trajectòria, el Conservatori de Torrent ha estat guardonat en diferents ocasions: Segon Premi Marta Mata “2006” a la Qualitat Educativa. (Ministeri d’Educació), Primer Premi 2007 als centres que desenvolupen accions destinades a l’alumnat que presenta Necessitats Educatives Especials. (Ministeri d’Educació) Menció Especial del Premi a l’Acció Magistral 2009 que organitza la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció, el BBVA i la Unesco, Premi “Carta de Poblament a les Arts i les Lletres 2009 de l’Ajuntament de Torrent”. En 2014 el CPMT va ser triat per a participar en el projecte de xarxes educatives iberoamericanes, impulsades per l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI), viatjant a Uruguai per mostrar la nostra experiència.