Legislació

En aquesta pàgina podeu trobar tota la legislació aplicable als ensenyaments reglats de música, siguen Elementals o Professionals. Els enllaços apunten a la pàgina del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, que és l’encarregat del control normatiu dels nostres estudis.

Normativa Ensenyaments Elementals (Decret del Currículum i les posteriors modificacions).

Normativa Ensenyaments Professionals (Decret del Currículum i les posteriors modificacions, premis professionals i convalidacions).

Regulació dels Ensenyaments (aspectes d’ordenació general, normativa d’accés, etc).