Impresos i certificats

CERTIFICATS ONLINE

Amb aquest formulari podeu sol·licitar un certificat de manera online. Pasos a seguir:

  1. Omplir el formulari de manera completa (rebreu un correu electrònic de confirmació).
  2. Omplir online i pagar al banc la taxa per expedició de certificats mitjançant model 046 (omplir online el model 9665 – Enseñanzas de régimen especial. Música).
  3. NOMÉS S’HA DE PAGAR EN EL CAS DE CERTIFICATS D’EXPEDIENT, I DE FINALITZACIÓ D’ESTUDIS 
  4. Rebreu el certificat per correu electrònic en PDF en un termini de tres dies hàbils, presentant el resguard del pagament (si s’escau).

"*" indica camps obligatoris

L'alumne/a està matriculat el present curs al Conservatori?

IMPRESOS

En aquesta secció podeu trobar i descarregar els impresos i formularis d’ús més comú, així com demanar els certificats que necessiteu de manera online.

Tràmits més usuals:

Accés al Conservatori amb MENOR edat de la considerada ordinària.

Accés al Conservatori amb MAJOR edat de la considerada ordinària.

Ampliació del límit de permanència al centre.

Sol·licitud per a realitzar la prova d’Obtenció Directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals.

Sol·licitud d’Ampliació de matrícula.

Sol·licitud de Renúncia de matrícula.

Sol·licitud de tràmits generals

  • Trasllat d’expedient Ensenyaments Elementals
  • Trasllat d’expedient Ensenyaments Professionals
  • Readmissió al centre
  • Canvi d’especialitat

Sol·licitud de convalidació d’assignatures entre els ensenyaments generals i el Conservatori.

Impresos relacionats amb el projecte TMTD (Tots Músics, Tots Diferents).