Calendari Escolar

Calendari escolar 2023-24

Mitjançant resolució del 14 de Juny de 2023, el calendari escolar per al curs 2023-24 queda fixat de la següent manera:

Començament i final de les classes

Començament: 20 de Setembre de 2023.

Final: 19 de juny de 2024.

Periodes Vacacionals

Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.

Vacances de Pasqua: des del 28 de març al 8 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

Dies Festius d’àmbit autonòmic i nacional

9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana

12 d’octubre, Festa nacional d’Espanya.

1 de novembre,  Festa de Tots Sants.

6 de desembre, Dia de la Constitució.

8 de desembre, Dia de l’Immaculada Concepció.

19 de Març, Dia de Sant Josep

1 de Maig, Dia internacional dels treballadors

Dies festius d’àmbit local

13 d’octubre de 2023.

7 de desembre de 2023.

18 de Març de 2024, vacances de Falles.

Calendario escolar 2023-24

Mediante resolución del 14 de Junio de 2023, el calendario escolar para el curso 2023-24 queda fijado de la siguiente manera:

Comienzo y final de las clases

Comienzo: 20 de Septiembre de 2023.

Final: 19 de junio de 2024.

Periodos Vacacionales

Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, ambos incluidos.

Vacaciones de Pascua: desde el 28 de marzo al 8 de abril de 2024, ambos incluidos.

Días Festivos de ámbito autonómico y nacional

9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana

12 de octubre, Fiesta nacional de España.

1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre, Día de la Constitución.

8 de diciembre, Día del Inmaculada Concepción.

19 de marzo, Día de San José

1 de Mayo, Día internacional de los trabajadores

Días festivos de ámbito local

13 de octubre de 2023.

7 de diciembre de 2023.

18 de Marzo de 2024, vacaciones de Fallas.