Premi de piano “Amparo Fandos”

L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb el Conservatori Professional de Música de Torrent, celebra de manera biennal el Premi Nacional de Piano “Amparo Fandos”, creat en 2007. El premi te dues categories, la primera per pianistes de fins a 18 anys, i la segona de fins a 25 anys, espanyols o estrangers residents a Espanya, i es va crear per honorar la figura d’Amparo Fandos, fundadora del Conservatori, professora de piano i directora del mateix durant molts anys.

Qui es pot presentar?

Categoria A: alumnes fins a 25 anys, amb un màxim de 20 aspirants per convocatòria.
Categoria B: alumnes fins a 18 anys, amb un màxim de 10 aspirants per convocatòria.

Prova Eliminatòria:

Categoria A:

La prova eliminatòria, la duració màxima de la qual serà de 25 minuts, consistirà en la interpretació de: 

 • Una sonata d’un dels següents compositors: Sr. Scarlatti, A. Soler o un preludi i fuga de J.S.Bach.
 • Un estudi d’un dels següents compositors: F. Chopin, A. Scriabin, S. Rachmaninov, F. Liszt.
 • Una obra o diverses de lliure elecció.

Categoría B:

La prova eliminatòria, la duració màxima de la qual serà de 20 minuts, consistirà en la interpretació de: 

 • Una sonata d’un dels següents compositors: D. Scarlatti, A. Soler o un preludi i fuga de J.S.Bach o una invenció a 3 veus de J.S.Bach.
 • Un estudi d’un dels següents compositors: F. Chopin, A. Scriabin, S. Rachmaninov, F. Liszt, M. Moszkowski o C. Czerny.
 • Una obra o diverses de lliure elecció.

Prova Final:

Categoria A:

La prova final, la duració màxima de la qual serà de 30 minuts, consistirà en la interpretació de:

 • Un repertori lliure que incloga almenys 2 obres de diferents estils. 

Categoria B:

La prova final, la duració màxima de la qual serà de 25 minuts, consistirà en la interpretació de:

 • Un repertori lliure que incloga almenys 2 obres de diferents estils. 

Premis

Categoria A:

Es concediran tres premis:

Primer Premi:
Segon Premi:
Tercer Premi:

Categoria B:

Es concediran tres premis:

Primer Premi:
Segon Premi:
Tercer Premi:

Jurat

El Jurat serà designat pel Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Torrent, a proposta del Conservatori Professional de Música de Torrent, i estarà format per personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit musical.
Serà el President, el Sr. Alcalde o persona en qui delegue, les vicepresidentes seran la Sra. Tinenta d’Alcalde delegada d’Educació i la Sra. Directora del Conservatori Professional de Música de Torrent.
Actuarà com a secretari el Sr. Secretari General de l’Administració Municipal de l’Ajuntament de Torrent o funcionari en qui delegue.
A més del president, dels vicepresidents i del secretari, que actuaran amb veu i sense vot, el jurat el formaran tres vocals.

Calendari i formularis d’inscripció

Convocatòria: TANCAT
Publicació de les llistes de participants i composició dels tribunals: propera edició any 2024
Dates del Premi: propera edició any 2024

Informació, bases completes i formulari d’inscripció.


Històric de premiats al Concurs “Amparo Fandos”

I Edició, 31 de Març de 2007:

 • Primer Premi: Enrique Bernaldo de Quirós Martín
 • Segon Premi: Javier Torres Cuenca
 • Tercer Premi: Jordi Nogués Escribá

II Edició, 23 de Maig de 2009:

 • Primer Premi: Natalia Kuchaeva
 • Segon Premi: Enrique Lapaz Lombardo
 • Tercer Premi: Arcadie Triboi

III Edició, 16 d’Abril de 2011:

 • Primer Premi: Arcadie Triboi
 • Segon Premi: Alejandro Algarra
 • Tercer Premi: Natalia Tatchenko

IV Edició, 4 de Juliol de 2013:

 • Primer Premi: José Ramón García Pérez
 • Segon Premi: Antonio Galera López
 • Tercer Premi: Jorge Morón Ivars

V Edició, 24 d’Abril de 2015:

 • Primer Premi: Jorge Morón Ivars
 • Segon Premi: Pedro López Salas
 • Tercer Premi: desert

VI Edició, 30 d´Abril de 2017:

 • Primer Premi: Pau Fernández Benlloch
 • Segon Premi: Mar Valor Navarro
 • Tercer Premi: Francisco José García Verdú

VII Edició, 10 de Maig de 2019.

 • Primer Premi: Harrison Herman
 • Segon Premi: Filipp Moskalenko
 • Tercer Premi: Vadim Valyaev

VIII Edició, 20 de Maig de 2022

 • Categoria A
  • Primer premi: Alexander Beliakov de Felipe
  • Segon premi: Manuel Alonso-Bartol
  • Tercer premi: Mar Valor Navarro
 • Categoria B
  • Primer premi: Deva Mira Sperandio
  • Segon premi: María Luisa Alfonso 
  • Tercer premi: No presentat