Absències professorat

NOM DEL PROFESSOR ESPECIALITAT INICI ABSÈNCIA DATA REINCORPORACIÓ PREVISTA OBSERVACIONS