Premis i guardons


Segon Premi Marta Mata a la qualitat dels centres educatius 2006. Ministeri d’Educació i Ciència.

Primer premi als centres que desenvolupen accions per a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials 2007.
Ministeri d’Educació i Ciència.


Premio a la Acción Magistral 2009. FAD/UNESCO/BBVA. En este premio se valoran acciones singulares y proyectos que promuevan valores sociales en niveles educativos de ámbito no universitario.

Premi Carta de Poblament de Torrent 2009. Ajuntament de Torrent, en la categoria “Arts i Lletres”