Coordinació Horària ESO i Batxillerat

El programa de coordinació horària amb l’IES Veles e vents de Torrent permet gaudir d’uns horaris coordinats i compatibles amb els estudis musicals. Consisteix en la coordinació entre els dos centres de les hores de les assignatures convalidades en una franja al principi o al final del matí, que permet als nostres estudiants vindre al conservatori i poder tindre classes o temps d’estudi.

El programa de Coordinació Horària es regeix per la següent normativa.

Termini de sol·licitud: S’obrirà en el període de formalització de matriculació en l’IES.

Documentació necessària: Annex II

Document informatiu per a les famílies sobre el procediment de sol·licitud.