Projecte UNESCO Aigua “La metamorfosi de l’aigua”: Biologia marina al litoral del Cabo de las Huertas (Alacant). Mostreig d’aigua, organismes marins i estudi de la geologia litoral.