Proves homologades d’idiomes A2

Requisits per a participar en les proves homologades del Nivell Bàsic:

 • Imprescindible que l’alumnat tinga, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova.
 • Que estiga matriculat en aquest centre.

Sol·licitud per a realitzar les proves:

 • El document de sol·licitud es pot aconseguir de dues maneres:
 • S’entregarà degudament emplenada en lletres majúscules, en Secretaria de 09:00 a 14:00 hores del 13 al 17 de febrer de 2023.

Realització de les proves:

 • Es realitzaran en el centre:
  • ANGLÉS: 21 de març de 2023 a les 11:00 hores.
  • FRANCÉS: 22 de març de 2023 a les 11:00 hores.
  • ALEMANY: 23 de març de 2023 a les 11:00 hores.

Sol·licitud de Certificat de superació del nivell bàsic (A2):

 • Primer s’ha de sol·licitar el certificat:
 • Si cal, pagar la taxa:
  • TAXA 046
  • Es pot fer de dues maneres:
   • Opció 1: OMPLIR I PAGAR DIRECTAMENT ONLINE.
   • Opció 2: OMPLIR, IMPRIMIR I PAGAR EN ENTITAT BANCÀRIA.
 • Amb la sol·licitud i la taxa pagada, es pot:
  • Passar per secretaria de 09:00 a 14:00 hores per sol·licitar el certificat.
  • O enviar la documentació en format PDF al email: 03000394@edu. gva.es.