Proves homologades d’idiomes A2

RESOLUCIÓ

Requisits per a participar en les proves homologades del Nivell Bàsic:

 • Imprescindible que l’alumnat tinga, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova.
 • Que estiga matriculat en aquest centre.

Sol·licitud per a realitzar les proves:

 • El document de sol·licitud es pot aconseguir de dues maneres:
 • S’entregarà degudament emplenada en lletres majúscules, en Secretaria de 09:00 a 14:00 hores del 24 al 30 d’abril de 2024.

Realització de les proves:

 • Es realitzaran en el centre:
  • ITALIÀ: 6 de maig de 2024 a les 11:00 hores.
  • ALEMANY: 7 de maig de 2024 a les 11:00 hores.
  • ANGLÉS: 8 de maig de 2024 a les 11:00 hores.
  • FRANCÉS: 9 de maig de 2024 a les 11:00 hores.

El Certificat s’entregarà a l’alumne/a una vegada superada la prova