Tractament de dades

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Av. Campanar, 32. 46015 València

DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DADES: Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD):

Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València

Es por contatar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades personals incluides en els tractaments d’esta conselleria. Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment previament atorgat.

EXERCICI DE DRETS

La informació básica es pot consultar en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

L’exercici dels drets pot dur-se a terme, amb la identificació prèvia, per mitjà d’escrit adreçat a la Sotssecretaria a través de qualsevol de les vies següents:

a) A través del tràmit electrònic en aquest enllaç (es requereix disposar de certificat digital)

b) Enviant la petició a qualsevol de les adreces següents:

Postal: Avinguda de Campanar, 32. 46015 València

Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es

c) De manera presencial a través del registre.

RECLAMACIÓ DAVANT L’AEPD

Si les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades pel tractament o en l’exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, accedint a la seu electrònica a través de https://www.aepd.es

Previament poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.