Proves d’accés a Cicles Formatius

Informació web de la Conselleria: Grau Mitjà | Grau Superior.

INSCRIPCIÓ A LES PROVES:

 • Del 20 al 28 de març de 2024.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR*:

 • Sol·licituds:
 • Declaració responsable: document.
 • Còpia DNI o NIE (en arxiu PDF o escannejat):
 • Taxes pagades.
 • Enviar documentació a aquest email: 03000394@edu.gva.es.
  • *Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament), i en format digital, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova. Indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

LLISTATS DE PERSONES ADMESES PROVISIONALS I DEFINITIUS

 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril de 2024.
 • Llistes provisionals de persones admeses: 24 d’abril de 2024.
  • Grau Mitjà.
  • Grau Superior.
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 3 de maig de 2024.
  • Grau Mitjà.
  • Grau Superior.

REALITZACIÓ DE LES PROVES

 • Realització de les proves: 20 i 21 de maig de 2024.

QUALIFICACIONS

 • Llistes provisionals de qualificacions: 31 de maig de 2024.
  • Grau Mitjà.
  • Grau Superior.
 • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 20 de març al 28 de juny de 2024.
 • Llistes definitives de qualificacions: 7 de juny de 2024.
  • Grau Mitjà.
  • Grau Superior.
 • Lliurament de certificats de la prova: del 10 al 28 de juny de 2024.