Proves d’accés a Cicles Formatius

Web de la Conselleria: Calendari

INSCRIPCIÓ A LES PROVES:

 • Del 20 al 31 de març de 2023.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR*:

 • Sol·licituds:
 • Declaració responsable: document.
 • Còpia DNI o NIE (en arxiu PDF o escannejat):
 • Taxes pagades.
 • Enviar documentació a aquest email: 03000394@edu.gva.es.
  • *Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament), i en format digital, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova. Indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

LLISTATS DE PERSONES ADMESES PROVISIONALS I DEFINITIUS

 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril de 2023.
 • Llistes provisionals de persones admeses: 27 d’abril de 2023.
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig de 2023.

REALITZACIÓ DE LES PROVES

 • Realització de les proves: 22 i 23 de maig de 2023.

QUALIFICACIONS

 • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny de 2023.
 • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny de 2023.
 • Llistes definitives de qualificacions: 8 de juny de 2023.
 • Lliurament de certificats de la prova: del 9 de juny al 3 de juliol de 2023.