Llistes definitives d’admesos d’ESO, BAT i Cicles Formatius.

Llistes definitives d’admesos de 1r de l’ESO:

Llistes definitives d’admesos de 4t de l’ESO:

Llistes definitives d’admesos de 1r Bat ciències PEP:

Llistes definitives d’admesos de 1r Bat ciències PIP:

Llistes definitives d’admesos de 1r Bat humanitats:

Llistes definitives d’admesos de 1r CF de GM de Operació de laboratori:

Llistes definitives d’admesos de 1r CF de GS de Laboratori d’anàlisi i Control de Qualitat:

Llistes definitives d’admesos de CF de GS de Laboratori d’anàlisi i Control de Qualitat 2n curs:

Llistes definitives d’admesos de 1r CF de GS de d’Educació i Control Ambiental.

 

 

Sol·licitud d’admissió i matrícula per al curs 2020-2021

Sol·licitud d’admissió i matrícula de l’alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021. (Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d’Alacant, Castelló i València) Resum del calendari d’admissió.

Accés al procediment.