Sol·licitud d’admissió i matrícula per al curs 2020-2021

Sol·licitud d’admissió i matrícula de l’alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021. (Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d’Alacant, Castelló i València) Resum del calendari d’admissió.

Accés al procediment.

Orientació Acadèmica: Com triar la millora opció d’estudis per al Curs 2020-21

Víctor Vañó, el nostre orientador, ha elaborat un PADLET (suro virtual) amb informació per a ajudar en la presa de decisions vocacionals (qüestionaris autoconeixement, oferta formativa, vídeos explicatius…) tant per a 4t d’ESO com per a Batxillerat. Hi ha un vídeo que en 10 minuts arreplega tota la fonamentació que ha de tenir una bona decisió vocacional. Recomanem que el visualitzeu tantes vegades com necessiteu. A més a més en la mateixa web podeu consultar vídeos de de gran qualitat. Esperem que us ajude en aquests moments tan decisius per al vostre futur. Ja sabeu que podeu contactar amb el departament d’Orientació a través del tutors o direcció.

https://padlet.com/orientadora1/k1ofqc4b4htv69xb

Aclariments sobre el procés d’aprenentatge i l’avaluació del tercer trimestre

Estimades famílies,

Continuem el tercer trimestre de manera online amb les indicacions que ens estan proporcionant les autoritats educatives. Així, cal subratllar que l’avaluació d’aquest últim trimestre se centrarà en la valoració del treball que ha realitzat l’alumnat durant l’activitat educativa desenvolupada a distància. Pel que fa a l’avaluació final, en tots els nivells i etapes educatives es tindrà en compte el treball dut a terme durant tot el curs 2019-2020. Així, encara que prevaldran les notes obtingudes a la primera i segona avaluació, també influirà en la nota final el treball i motivació durant el tercer trimestre. NO hi ha cap aprovat general.

Tot l’alumnat dels diferents nivells serà avaluat tenint en compte les circumstàncies excepcionals d’aquest curs. Només s’ha de preveure la possibilitat que algun alume/a repetisca curs quan l’equip docent considere que és la millor opció per a continuar el seu procés d’aprenentatge per tal d’adquirir les competències bàsiques del nivell.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Espòrt elaborarà la normativa bàsica necessària sobre les avaluacions, promoció i titulació. També esperem un calendari adaptat a les circumstàncies actuals.

Per tot això, cal que alumnat, professorat i famílies continuem treballant durant aquesta etapa final del curs. Ja saben que poden contactar amb el professorat a través de Webfamilia. Per a qualsevol consulta a l’equip directiu, ens poden enviar un correu a la següent adreça: 03000394@gva.es Continuarem informant de tots els aspectes necessaris per a organitzar tant el final d’aquest curs escolar com l’inici del curs 2020-2021.

Salutacions i molts ànims a tots!

L’equip directiu

Ací podeu consultar el document.