Revista EINES

   

 

REVISTA EINES

“EINES solament pretén això: oferir a la societat, de la qual és part activa, eines de treball, d’enriquiment mutu i de convivència.”

La revista EINES es presenta en societat l’any 1983, amb treballs de professors i alumnes de l’institut com a una revista interdisciplinària, que progressivament donaria cabuda a col·laboracions més diverses en un moment en què escassejaven publicacions culturals d’aquest tipus. Paral·lelament, es publiquen Quaderns EINES amb temes monogràfics realitzats principalment per alumnes del centre. El del tren Alcoi-Gandia guanyaria el “Premi als Joves Investigadors” del Ministeri d’Assumptes Socials i del Ministeri d’Educació i Ciència l’any 1992, mentre què la pròpia revista rebria també el premi “El Jornaler” del Bloc de Progrés Jaume I l’any 1996.

A mitjans dels 90, EINES canvia el seu disseny, es renova i passa del format de llibre al de revista de periodicitat biennal amb una reestructuració de les seccions. El número 17, aparegut l’any 1999, ja presenta un Dossier monogràfic que progressivament adquiriria importància, i que finalment s’ha convertit en el tret d’identitat de la publicació, amb col·laboracions dels més variats especialistes.