Convalidacions i exempcions ESO i Bat

Mesures per a l’alumnat que compagina els estudis d’ESO i Batxillerat amb:

  • La condició de esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’èlit, personal tècnic, entrenador arbitral o jutge d’èlit de la Comunitat Valenciana.
  • Ensenyaments professionals de dansa i/o de música.

amb la finalitat d’afavorir la compatibilitat amb la seva activitat acadèmica, poden adoptar-se les següents mesures:

  • Convalidació de la matèria optativa, que no tindrà qualificació ni computa a tots els efectes.
  • Exempció de la matèria d’Educació Física, que no tindrà qualificació ni computa a tots els efectes.

A més a més, per als alumnes que cursen ESO, i cursen o han cursat ensenyaments de dansa i/o música:

  • Convalidació de la matèria de Música de 1r i 2n d’ESO per la superació de la matèria de Música de 1r curs dels ensenyaments professionals de dansa.
  • Convalidació de la matèria de Música de 4t d’ESO per la superació de la matèria de Música de 2n curs dels ensenyaments professionals de dansa.

Documentació en la web de Conselleria.