Sol·licitud de títols

SOL·LICITUD TÍTOL BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Per a la sol·licitud de títols i/o certificats de notes cal pagar la taxa del títol i emplenar l’imprés de sol·licitud:

A continuació, presentar la següent documentació presencialment en Secretaria o enviar-la a: 03000394@edu.gva.es

  • El justificant del pagament (en qualsevol entitat bancaria) de la taxa del títol (enllaç anterior).
  • L’imprés de sol·licitud del títol (emplenar i imprimir 2 còpies, l’enllaç anterior).
  • Fotocòpia del DNI, NIE,…
  • Si és el cas, fotocòpies de documents de exempció o taxa reduïda (família nombrosa, monoparental,…).