Orientació Batxillerat i FP

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

ESTUDIS UNIVERSITARIS

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR

CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR

TÍTOLS SUPERIORS ARTÍSTICS (= grau universitari)