Orientació Batxillerat i FP

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

ESTUDIS UNIVERSITARIS

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR

TELEMATRÍCULA A CFGS PER AL CURS 2023-2024: sol·licitud habilitada del 22 al 30 de maig (primer cal entrar a “Procés d’admissió” i després a “Tràmit” en “CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR”).

CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR

TÍTOLS SUPERIORS ARTÍSTICS (= grau universitari)