Col·leccions biològiques

A – Espai Fernando Cámara Niño

Col·leccions biològiques

CÁMARA NIÑO

Fernando Cámara Niño naix a Saragossa l’any 1906 I mor a la mateixa ciutat el 1981. Doctor en Ciències Naturals, Llicenciat en Medicina i Cirurgia i Catedràtic numerari d’Història Natural. Després d’una època com a professor auxiliar de Cristal·lografia i Microbiologia a la Facultat de Ciències de la Universitat de València, inicia el seu periple com a professor d’institut al de Tortosa, passa després al d’Alcoi, durant la  guerra civil imparteix classe a Terol i al “Miguel Servet” de Saragossa. Una vegada acabada la guerra torna a Alcoi com a director del centre i l’any 1941 es trasllada una altra vegada al “Miguel Servet” de Saragossa fins la seua jubilació al 1971.

Entusiasta de la història natural i en particular de  la botànica des de jove “…trabajó con celo en la clasificación y arreglo de  ejemplares del Museo de Historia Natural”1 de la Facultat de Ciències de la Universitat de València. Al llarg de la seua vida va confeccionar un herbari que, en la seua època d’Alcoi ultrapassà els 2000 tipus i que és el que mostrem en el museu. Així mateix i amb la col·laboració del seu alumnat va organitzar un laboratori i col·leccions d’història natural. En les seues assignatures va seguir el mètode d’ensenyament per apunts revisant els quaderns dels seus alumnes.

Al llarg de la seua estada a Alcoi i, acompanyat moltes vegades dels seus alumnes, va realitzar moltes eixides a herboritzar per tota la comarca. Com a conseqüència d’aquestes eixides va publicar dos treballs sobre la flora de la comarca, “A/coy como localidad botánica” i “Observaciones botánicas en Alcoy, Sierra de Mariola y Sierra Aitana”. En les vacances d’estiu aprofitava per a herboritzar a la Rioja i fruit d’aquestes eixides va ser la seua tesi  doctoral “Estudio sobre la flora de la Rioja Baja”.

La seua curiositat es va estendre a àmbits molt diversos. Va realitzar estudis sobre les aigües minerals de molts balnearis, entre els quals citem Paracuellos de Jiloca o Alhama de Aragón. La tesi de llicenciatura en Medicina l’obté amb el treball sobre “Aguas mineromedicinales de Zaragoza”  en el qual estudia la flora higròfila de les fonts del Berro i pou de San Miguel procedents dels alts de San Gregorio, de la Junquera, de la Teja i de la Salud i Fita Santafé al riu Huerva.

1Full de serveis de Cámara Niño

A1- L’HERBARI

Es troba al Museu de la Ciència Pare Vitòria d’Alcoi. Ha patit les vicissituds pròpies d’un centre que s’ha traslladat diverses vegades d’emplaçament al llarg dels seus anys d’història, en cadascun dels quals s’han anat perdent alguns dels seus elements. No obstant això, l’estat de conservació de la majoria dels exemplars és molt bo degut a que les plantes foren tractades (emmetzinades) contra la infecció per insectes i fongs.

Al llarg del temps s’han perdut exemplars. Així, en el full de serveis de Fernando Cámara es fa constar la “…elaboración de un herbario que pasa de 2.000 tipos” , encara que de l’encreuament de les dades entre l’esmentat fitxer i la composició  actual podem deduir que contindria 1.451 exemplars dels quals se n’haurien perdut 130.

En l’actualitat consta de 1.321 plecs que corresponen a 1.070 taxons. Quant a la seua composició botànica és la següent:

Grups taxonòmicsNº carpetesNº plecsNº taxons
Criptògames43430
Gimnospermes1119
Monocotiledònies9189172
Dicotiledònies441.081879
Total581.3211.070

A2- LLIBRES I DOCUMENTS

Fitxer

Recuperat gracies a l’interés de persones com ara Lluis Serra que va rescatar el fitxer original amb una gran quantitat de fitxes d’un contenidor d’escombraries a l’antic edifici del Passeig del Viaducte, seu del nostre centre al llarg de molts anys. Exposem dues de les fitxes de l’herbari.

Quadern

L’alumne de l’institut Guillermo Juliá deixa a l’institut un quadern d’apunts d’Història Natural revisat pel professor Fernándo Cámara Niño.

Publicacions

  1. Cámara Niño, F. Estudios sobre flora de la Rioja Baja.

            Universidad central- Facultad de Ciencias – Sección de Naturales

  • Cámara Niño, F. Alcoy como localidad botánica.

            Boletín de la sociedad española de historia natural Madrid 1936

  • Article: Antonio Casañ et al. Fernando Cámara Niño i la botànica alcoiana.

            curs 89-90

  • Article: Cámara Niño, F. Observaciones botánicas en Alcoy, Sierra Mariola y Sierra Aitana (prov. de Alicante)

           Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid 1940

A3- EXEMPLARS BIOLÒGICS QUE FORMEN PART DEL FONS DEL MUSEU

La col·lecció no es troba exposada i es guarda en un dels armaris de fusta amb portes de vidre.  La col·lecció es pot dividir en diferents àrees, en ella la malacològica és la més abundant amb exemplars procedents fonamentalment de la Mediterrània. Es disposa d’una col·lecció de pocs exemplars botànics recollits durant 1933 a l’entorn d’Alcoi, també hi ha una interessant col·lecció de cranis actuals molt útil per a anatomia comparada i una col·lecció d’invertebrats disposada en tubs de vidre. Aquesta col·lecció compta amb 189 sigles, alguns d’aquests registres inclouen més d’un exemplar.