Sol·licitud Certificats Acadèmics

Per a sol·licitar un certificat acadèmic és necessari realitzar el pagament d’una taxa.

Seguir les instruccions següents:

 1. Descarregar el model en els següents enllaços:
  • Taxa per a Batxillerat.
  • Taxa per a Cicles Formatius.
  • Quan accediu a la web, seguir aquestes instruccions:
   • Selecciona Órgano Gestor: Instituts d’Alacant.
   • Clica a la casella Certificaciones académicas y certificados a efectos de traslado.
   • Clica en Continuar.
 2. Emplenar i imprimir els impressos de taxa i pagar-los en qualsevol entitat bancaria.
 3. Presentar la següent documentació en Secretaria o enviar-la per correu electrònic a 03000394@edu.gva.es:
  • Justificant del pagament de la taxa.
  • DNI o NIE.
  • (Només en el cas de taxa amb bonificació: presentar carnet de familia nombrosa, família monoparental, discapacitat igual o superior al 33%).
 4. Els certíficats acadèmics estaran preparats en el termini de 10 dies hàbils, seguint les instruccions de la llei 39/2015 del PAC.