CFGM Operacions de Laboratori

INFORMACIÓ DEL CICLE

 • Família: Química.
 • Nivell: Grau Mitjà.
 • Durada: 2000 hores.
 • Horari en el centre: Primer curs (matí): 9:00h a 15:00h. Segon curs (vesprada): 14:20h a 20:20h.
 • Tríptic promocional: Enllaç.
 • Més informació en la web de Conselleria: Operacions de Laboratori.

A QUINES OCUPACIONS ES POT ACCEDIR?

Auxiliar, operador o tècnic de laboratoris de química, indústries químiques, indústries alimentàries, sector mediambiental, indústria transformadora, indústria farmacèutica, matèries primeres i producte acabat, control i recepció de matèries, centres de formació i investigació, control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotecnia, assajos de productes de fabricació mecànica i microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües. Operador de manteniment de servicis auxiliars, equipament i magatzem. Mostrejador i assajos de camp.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs:
  • Química aplicada.
  • Mostreig i operacions unitàries de laboratori.
  • Proves fisicoquímiques.
  • Seguretat i organització al laboratori.
  • Principis de manteniment electromagnètic.
  • Formació i orientació laboral.
  • Anglès tècnic I.
 • Segon curs:
  • Servicis auxiliar al laboratori.
  • Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica.
  • Operacions d’anàlisi químic.
  • Assajos de materials.
  • Emmagatzemament i distribució al laboratori.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Anglès tècnic II.
  • Formació en Centres de Treball.

ERASMUS

 • L’IES Pare Vitòria disposa de la Carta Erasmus+ d’Educació Superior per a l’alumnat de Formació Professional de Grau Superior de Laboratori d’Anàlisis i de Control de Qualitat. Amb esta carta els nostre alumnat pot realitzar les pràctiques a diversos països europeus, combinant la formació en empreses amb l’estudi d’altre
  idioma.
 • El Departament de Cicles ofereix Beques Erasmus de Mobilitat a l’ alumnat de Grau Superior. Al mesos de gener-febrer s’inicia el període de sol·licitud per aquell alumnat que volen realitzar la FCT mitjançant el Programa Erasmus+.

PRÀCTIQUES FORMATIVES

 • Al centre IES Pare Vitòria tenim com a prioritat la formació tècnica de l’alumnat perquè en un futur puga treballar en aquest sector amb tanta diversitat i eixides
  laborals.
 • El mòdul d’FCT al cicle de Grau Mitjà té una duració de 380 hores (uns 3 mesos).
 • L’IES Pare Vitòria té més de 100 empreses concertades a la Comunitat Valenciana perquè els nostres alumnes realitzen les pràctiques formatives. La plataforma on es controla el procés de FCT és SAOFCT. Els alumnes que realitzen la FCT es registren en aquesta plataforma.

I UNA VEGADA FINALITZAT…QUÉ PUC FER?

 • Seguir estudiant:
  • El títol de Tècnic en Operacions de Laboratori permet l’accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà, en les condicions d’admissió que s’estableixen.
  • El títol de Tècnic en Operacions de Laboratori permetrà accedir mitjançant prova o superació d’un curs específic en les condicions que s’estableixen en el Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, a tots els cicles formatius de grau superior de la mateixa família professional i altres cicles formatius en què coincideix la modalitat de batxillerat que facilita la connexió amb els cicles sol·licitats.
  • El títol de Tècnic en Operacions de Laboratori permetrà l’accés a qualsevol de les modalitats de batxillerat així com a les convalidacions de les matèries del Batxillerat que determine el Govern. A més, podrà obtindré el títol de Batxiller si supera les matèries comuns (d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i en l’article 34 del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol). Al moment de la publicació dels requisits per accedir a cicles formatius de grau superior, o bé de la mateixa família, o bé de famílies distintes, se us farà arribar la informació.
 • Borsa de treball:
  • Els nostres alumnes titulats tenen un ampli camp d’eixides professionals, ja que estos cicles són genèrics i poden treballar en qualsevol camp relacionat amb la química: alimentari, farmacèutic, plàstics, materials, qualitat i seguretat, etc.
  • Al Departament de Cicles Formatius de química de l’IES Pare Vitòria disposem d’una borsa de treball per aquells alumnes titulats en el nostre centre. Un percentatge molt alt dels nostres alumnes titulats estan treballant actualment.
 • Evidentment….treballar:
  • En empreses o laboratoris on siga necessari realitzar assajos físics, fisicoquímics, químics i microbiològics, i mantenir operatius els equips i instal·lacions auxiliars orientatsal control de qualitat.
  • Els principals sectors en què pot desenvolupar la seua activitat són:
   • En la indústria química, àrees de magatzem i laboratori de control de qualitat.
   • Altres indústries  que requereixen processos fisicoquímics, com són l’agroalimentària, farmacèutica, construcció, metal·lúrgica, mecànica, electrònica, tèxtil i la transformadora de plàstics i cautxú, entre d’altres.
   • Laboratoris en general, ja siguen  d’organismes públics o empreses privades.

T’ESPEREM!!!