L’IES Pare Vitòria ha obtingut la carta ECHE 2021-2027 i les acreditacions en Formació Professional i Educació Escolar

La Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) per al període 2021-2027 és un requisit per poder realitzar mobilitats de pràctiques per a l’alumnat i per al personal de Grau Superior.
Les acreditacions en Formació Professional i Educació Escolar ens permetran poder sol·licitar finançament per a les mobilitats de forma simplificada durant el període 2021-2027.
L’IES Pare Vitòria està acreditat en tots els nivells educatius que imparteix, Grau Superior, Grau Mitjà, FPB, Educació Secundaria i Batxillerat.

SOM CENTRE ERASMUS+

ÚLTIMA MOBILITAT ERASMUS+ DE LA CONVOCATÒRIA 2019

A pesar de la situació generada per la COVID-19 hem aconseguit organitzar la mobilitat d’alumnes que quedava pendent de la convocatòria 2019.

La nostra alumna del Cicle Formatiu Superior d’Educació i Control Ambiental, Lidia Espinosa Castellanos, està realitzant una mobilitat de tres mesos a la Universidade do Algarve, al Laboratório de Análises Químicas, participant en un projecte d’investigació anomenat “Microplastics in water, aquaculture and salt products”. Ha sol·licitat ampliar la durada de la mobilitat per poder finalitzar el projecte.

Portal.EDU WIKI