Beques i ajudes

TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Subvencions a alumnat d’FP per a 1) FP Dual en administracions públiques, 2) FP Dual en empreses, 3) FCT en centres de treball allunyats del centre docent i 4) Desplaçament (sol·licitud del 26 d’abril al 23 de maig de 2022).
  • Praktikum UPV per realitzar tasques i activitats pròpies de les titulacions oferides per la UPV (sol·licitud: del 16 al 30 de maig de 2022 de 1r de Cicle Formatiu de Grau Superior).
  • Ajudes per a les alumnes de determinats cicles formatius (sol·licitud: juliol, després d’acabar el curs del cicle formatiu).
  • Programa Europeu ERASMUS+.

UNIVERSITAT