Projecte Digital de l’IES Pare Vitòria

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DIGITAL

Des del curs 2015-2016, a proposta de l’equip directiu i amb l’aprovació del Claustre i del Consell Escolar, es va decidir incorporar aquest projecte de centre que suprimia els llibres de text en l’aula i introduïa una nova metodologia amb tauletes i materials digitals.

Entre els beneficis pedagògics, cal ressenyar que les tauletes tàctils són dispositius intuïtius, que s’integren de forma natural en les capacitats que els joves han desenvolupat a partir d’altres dispositius que segueixen la mateixa lògica, al ser nadius digitals. Milloren la competència digital, alhora que milloren la competència lingüística, a l’oferir prestacions com la locució, que projecta beneficis en comprensió oral. A més, aporten valor afegit al permetre reproduir música i vídeos, fer fotografies, usar diccionari o agenda, canviar el format del text o ampliar i reduir les lletres, i es fomenta que els Departaments elaboren els seus propis materials.

La despesa és assumida per les famílies el primer any, al comprar el dispositiu, però els cursos següents sols han d’afrontar les llicències digitals i la quota de manteniment.

El projecte s’ha consolidat a 1r i 2n d’ESO de forma generalitzada, mentre què a 3r i 4t l’ús del dispositiu és accessori als llibres de text. En Batxillerat i Cicles de moment no ens hem plantejat implantar-lo.

COMPRA I/O MANTENIMENT DE LES TAULESTES

És de vital importància que tot l’alumnat tinga la tauleta digital en les condicions òptimes per poder treballar amb les plataformes digitals. Les tauletes s’arrepleguen al finalitzar el curs per poder preparar-les millor. Durant el mes de juliol, el tècnic les revisa i contacta amb les famílies si es detecta alguna incidència.

Us expliquem com heu de procedir segons la vostra situació:

 1. Si la tauleta està en bones condicions, només cal pagar el manteniment (DMCS):
  • Aquest servei inclou: perfils d’ús, seguretat i control de les aplicacions, llicencia AulaWeb, suport des del CallCenter, 100% de la mà d’obra i substitució. Si la teua tauleta ha d’anar a taller et deixaran una tauleta de substitució per poder continuar treballant fins que la reparen. Cobertura de sinistres amb tarifa plana. Si tens un accident i es trenca, sols pagaràs 49,90 € per la reparació.
 2. Si la tauleta és antiga, es pot adquirir una nova amb el Pla Renove:
  • VIDEO: instruccions per realitzar el pla renove.
  • L’empresa ofereix, a totes les famílies de l’IES PARE VITÒRIA, poder adquirir una tauleta de les noves amb l’opció de pla renove.
  • Tindreu un descompte directe en la compra de la nova ORBYS TAB F21 Neo si entregueu la vostra antiga tauleta F20/F21, sempre que estiga en unes condicions aceptables. CLICKTAB F20/ F21: 69,90 € (IVA INCLÒS).
 3. Comprar a tauleta nova desde cero:
  • VIDEO: instruccions per comprar una tauleta nova.
  • Si has de comprar una tauleta nova, sense acollir-te al pla renove, bé perquè és la primera vegada que la compres o perquè la teua antiga tauleta està en molt males condiciones, pots accedir a la web d’Orbys i seguir les instruccions del video.
  • Recorda, al formalitzar la matrícula, heu d’entregar el justifigant d’aquest pagament.

COM POSAR INCIDÈNCIES DE LES TAULETES

 • Entrant en la plataforma d’Orbys (https://support.orbys.eu/). S’accedeix amb el DNI+Lletra del pare/mare/tutor que va comprar la tablet. La contrasenya també és DNI+Lletra, però t’obligarà a canviar-la la primera vegada que accedeixes.
 • Enviant un email a soporte@orbys.eu, especificant el nom, el curs, l’institut, i quina és la incidència.
 • Cridant al telèfon 964247815. L’agafarà una persona de suport, i han d’especificar el nom, curs, l’institut, i quina és la incidència.