Admissió i matrícula

ESO I BATXILLERAT (nouvinguts)

IMPORTANT: L’admissió i matrícula ha de fer-la, obligatòriament, l’alumnat nouvingut que comença 1r ESO i tot l’alumnat que comence 1r Batxillerat. L’alumnat adscrit de El Romeral o de Sant Vicent que comença 1r ESO no han de fer admissió, sinó que directament van a la matrícula d’adscrits i alumnat nostre.


CICLES FORMATIUS