Admissió i matrícula

ESO I BATXILLERAT (nouvinguts)

IMPORTANT: L’admissió i matrícula ha de fer-la, obligatòriament, l’alumnat nouvingut que comença 1r ESO i tot l’alumnat que comence 1r Batxillerat. L’alumnat adscrit de El Romeral o de Sant Vicent que comença 1r ESO no han de fer admissió, sinó que directament van a la matrícula d’adscrits i alumnat nostre.

 • ADMISSIÓ (PREINSCRIPCIÓ):
  • Presentació de sol·licituds: del 4 al 10 de juny de 2024: ACCÉS A LA PLATAFORMA.
  • Baremació de sol·licituds: del 11 al 19 de juny de 2024: Criteris de baremació i acreditació de les circumstàncies al·legades.
  • Llistes provisionals:
   • ESO: 11 de juliol de 2024: Llistat ESO.
   • Batxillerat: 16 de juliol de 2024: 1r Bat HCS | 1r Bat CT | 1r Bat Gen.
  • Llistes definitives:
   • ESO: 22 de juliol de 2024
   • Batxillerat: 25 de juliol de 2024: 1r BAT HCS | 1r Bat CT | 1r Bat Gen.

CICLES FORMATIUS

 • Informació en la web de Conselleria.
 • ADMISSIÓ (PREINSCRIPCIÓ):
  • Fi aportació requisit acadèmic:
   • Grau Bàsic: 1 de juliol de 2024.
   • Grau Mitjà i Superior: 3 de juliol de 2024.
  • Llistats provisionals:
   • Grau Bàsic: 5 de juliol de 2024: 1r FPB Agro.
   • Grau Mitjà i Superior: 9 de juliol de 2024: 1r GM Jard | 1r GM Op Lab | 1r GS ECA | 1r GS LACQ |1r GS FPFarm | 2n GS FPFarm.
    • No Admesos: -.
  • Llistats definitius:
   • Grau Bàsic: 12 de juliol de 2024: 1r FPB Agro.
   • Grau Mitjà i Superior: 23 de juliol de 2024: 1r GM Jard | 1r GM Op Lab | 1r GS ECA | 1r GS LACQ | 1r GS FPFarm.
 • MATRÍCULA:
  • Opció 1: Matrícula telemàtica (ACCÉS A LA PLATAFORMA):
   • Grau Mitjà i Superior: del 23 al 29 de juliol de 2024.
  • Opció 2: Matrícula presencial (en la Secretaria del centre):
   • Grau Bàsic: del 15 al 18 de juliol de 2024.
   • Grau Mitjà i Superior: del 24 al 30 de juliol de 2024.
   • FULLS DE MATRÍCULA
    • Grau Bàsic: 1r FPB Agro | 2n FPB Agro
    • Grau Mitjà: 1r GM Jard | 2n GM Jard | 1r GM Op Lab | 2n GM Op Lab
    • Grau Superior: 1r GS ECA | 2n GS ECA | 1r GS LACQ | 2n GS LACQ | 1r GS FPFBA | 2n GS FPFBA.
  • DOCUMENTACIÓ PER A DESCARREGAR I PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA MATRÍCULA EN SECRETARIA: