AMPA

L’AMPA del Pare Vitòria estem presents a l’institut des de fa més de 40 anys. Col·laborem activament en tots els projectes, alguns dels quals sense l’ajuda de l’AMPA seria impossible realitzar.

Sempre hem estat al costat de la comunitat educativa del Pare Vitòria lluitant per un ensenyament públic, digne i de qualitat.

Ací teniu l’enllaç al document.

Finalitats de l’AMPA

  • Assistir als Pare, Mares, tutors.
  • Col·laborar en les activitats educatives.
  • Promoure i facilitar la participació dels pares en la gestió dels centres.
  • Facilitar la representació.
  • Vetllar pels drets dels alumnes.
  • Promoure i organitzar activitats extraescolars complementàries.
  • Representar els interessos dels pares.

Fes-te soci

El pagament de la quota es realitza mitjançant ingrés/transferència al compte de l’AMPA.

CAIXA POPULAR: ES31 3159 0065 4328 8222 5028

Indiqueu clarament nom, cognoms i curs de l’alumne.

Al quantitat a ingressar és de 27 euros, dels quals 3 euros van destinats a l’associació d’alumnes de l’IES Pare VItòria. Un pagament per família.

Dipositeu el justificant de pagament a la bústia de l’AMPA o remeteu-lo a ampapev@gmail.com.