Ir a la barra de herramientas

Horari escalonat d’accés i eixida del centre

PATI FUTBET: 1r pati 1r ESO i 2n pati 2n ESO
PATI BÀSQUET: 1r pati 2n ESO i 2n pati 1r ESO
PATI VOLEI I PÀRQUING: 3r i 4t ESO
PARC CANTAGALLET: Tot Batxillerat
L’eixida del centre depèn de l’horari lectiu de cada grup, en el quadre té la seua hora assignada.
LES PORTES D’ENTRADA I EIXIDA DEL CENTRE SEMPRE SÓN LES MATEIXES PER A CADA NIVELL-GRUP.

Inici de curs dia 8 de Setembre de 2021

La data de començament del curs és el dia 8 de setembre per a tots els nivells. L’alumnat d’ESO ha de portar motxilla amb material d’escriptura, esmorzar i aigua. Tot l’alumnat ha d’anar al Saló d’Actes per a rebre la benvinguda per part de la Direcció, i allí s’informarà del grup i tutor assignat a cada alumne, és a dir, les llistes d’alumnes per grup no estaran publicades a la porta exterior per tal d’evitar aglomeracions indegudes. Després, l’alumnat anirà amb el seu tutor/a a l’aula corresponent.

IMPORTANT: cal dur mascareta i guardar la distància de seguretat individual en tot moment. L’equip directiu i els tutors explicaran les instruccions i el protocol que cal seguir per al desenvolupament presencial de les classes durant el curs 21-22