CFGS Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat

INFORMACIÓ DEL CICLE

A QUINES OCUPACIONS ES POT ACCEDIR?

Analista de laboratoris de titularitat pública o privada. Analista de laboratori químic. Analista de laboratori microbiològic. Analista de laboratori de materials. Analista de laboratori d’indústries agroalimentàries. Analista de laboratori d’indústries transformadores. Analista de centres de formació, investigació i desenrotllament. Analista microbiològic d’indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques. Analista microbiològic d’aigües potables i residuals. Analistes de control microbiològic de la indústria farmacèutica. Analista de matèries primeres i acabats. Tècnic de laboratori de química industrial. Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses. Tècnic d’assajos de productes de fabricació mecànica. Tècnic d’assajos de materials de construcció.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs:
  • Anàlisis químiques.
  • Assajos fisicoquímics.
  • Assajos microbiològics.
  • Mostreig i preparació de mostra.
  • Formació i orientació laboral.
  • Anglès tècnic I.
 • Segon curs:
  • Anàlisi instrumental.
  • Assajos físics.
  • Assajos biotecnològics.
  • Qualitat i seguretat al laboratori.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Anglés Tècnic II.
  • Formació en Centres de Treball.
  • Projecte de Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat.

ERASMUS

 • L’IES Pare Vitòria disposa de la Carta Erasmus+ d’Educació Superior per a l’alumnat de Formació Professional de Grau Superior de Laboratori d’Anàlisis i de Control de Qualitat. Amb esta carta els nostre alumnat pot realitzar les pràctiques a diversos països europeus, combinant la formació en empreses amb l’estudi d’altre
  idioma.
 • El Departament de Cicles ofereix Beques Erasmus de Mobilitat a l’ alumnat de Grau Superior. Al mesos de gener-febrer s’inicia el període de sol·licitud per aquell alumnat que volen realitzar la FCT mitjançant el Programa Erasmus+.

PRÀCTIQUES FORMATIVES

 • Al centre IES Pare Vitòria tenim com a prioritat la formació tècnica de l’alumnat perquè en un futur puga treballar en aquest sector amb tanta diversitat i eixides
  laborals.
 • El mòdul d’FCT al cicle de Grau Superior té una duració de 400 hores (uns 3 mesos).
 • L’IES Pare Vitòria té més de 100 empreses concertades a la Comunitat Valenciana perquè els nostres alumnes realitzen les pràctiques formatives. La plataforma on es controla el procés de FCT és SAOFCT. Els alumnes que realitzen la FCT es registren en aquesta plataforma.

I UNA VEGADA FINALITZAT…QUÈ PUC FER?

 • Seguir estudiant:
  • Cursos d’especialització professional.
  • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord a la normativa vigent.
  • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent. En la realització de Grau en Enginyeria Química en la Universitat Politècnica de València, seu Alcoi, els crèdits (ECTS) que convaliden són 31.5 dels 240 que conté el grau.
  • Respecte a l’accés a la universitat, caldrà ajustar-se al que estableix la disposició transitòria única del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
   • Si vols seguir estudiant en la universitat pot ser necessari la presentació a les proves d’accés a la universitat (PAU) per a millorar la teua nota d’admissió, pera la qual cosa hauràs de realitzar la part específica de les proves.
   • Podràs presentar-te a les proves sense tenir el cicle acabat (pendent d’avaluar FCT i Projecte), però en el moment de la preinscripció als estudis universitaris hauràs de tenir ja el títol.
 • Borsa de treball:
  • Els nostres alumnes titulats tenen un ampli camp d’eixides professionals, ja que estos cicles són genèrics i poden treballar en qualsevol camp relacionat amb la química: alimentari, farmacèutic, plàstics, materials, qualitat i seguretat, etc.
  • Al Departament de Cicles Formatius de Química de l’IES Pare Vitòria disposem d’una borsa de treball per aquells alumnes titulats en el nostre centre. Un percentatge molt alt dels nostres alumnes titulats estan treballant actualment.
 • Evidentment….treballar:
  • En empreses o laboratoris on siga necessari realitzar assajos físics, fisicoquímics, anàlisis químiques i instrumental en matèries i productes orientats al control de qualitat i recerca, així com en aquells que calga realitzar proves microbiològiques i biotecnològiques en àrees ambientals o d’alimentació.

ALTRES

 • Els nostres alumnes al programa Terra Vida de la cadena valenciana À Punt.

HAS PENSAT JA QUIN FUTUR VOLS?

T’ESPEREM!!!