Mobilitat Professorat a Bèlgica

Durant una setmana (9-15 de febrer) dues professores del nostre centre: Maria Doménech (Departament de tecnologia) i Carmen Cortés ( Departament d’anglés) han gaudit d’un període d’observació al centre: Sancta Maria en Kasterlee (Bélgica), dins del nostre projecte KA101 “Una escuela europea del siglo XXI: creciendo juntos para afrontar retos”.

Al llarg d’aquesta mobilitat, les representants del nostre centre s’han familiaritzat amb el sistema educatiu belga; han experimentat en primera persona un nou enfocament cap a l’ensenyament especialment centrat en el desenvolupament de projectes; han assistit a classes de diferents matèries i nivells; han observat sessions en les que més d’un professor comparteix el mateix grup d’alumnat (co-teaching) i han aprés al voltant d’EPAS i internacionalització de l’educació. Així mateix, aquest període els ha ofert l’oportunitat de conèixer la cultura d’un altre país europeu i d’establir vincles amb el centre visitat.

Members of ka 101 projects at our guest school.

Co-teaching.

Learning about epas and school internationalisation.