L’IES Matilde Salvador signa un conveni de col·laboració amb AFS-Intercultura

El nostre centre signa un conveni de col·laboració amb l’organització sense ànim de lucre AFS – Intercultura, amb l’objectiu de promoure l’educació intercultural.Entre altres molts beneficis d’aquesta col·laboració cal destacar la possibilitat de proposar alumnes del nostre centre per a cursar un trimestre en un país d’Europa, amb les beques trimestrals PEACE i del Projecte Itàlia.Més informació sobre aquestes beques en: https://www.afs-intercultura.org/becas/#afs-nav-becas-para-centros-educativos