Eleccions a Consell Escolar 2023-2024

Fes clic ací per a veure el vídeo de les Eleccions a Consell Escolar 2023-2024

Pàgina web oficial

*Presentació de candidatures (fins el 7/11/2023)

Candidatura AMPA

Candidatura independent alumnat

Candidatura independent famílies

*Publicació provisional candidats/es (el 8/11/2023)

*Reclamacions a la llista (del 9/11/2023 al 10/11/2023)

*Publicació de la llista definitiva de candidats/es (el 14/11/2023)

*Campanya electoral (del 15/11/2023 al 21/11/2023)

*Inici del vot no presencial (el 16/11/2023)

Amb la finalitat d’aconseguir la major participació possible, facilitem la possibilitat de realitzar el vot per correu certificat o entregant-lo a l’adreça del centre: Av, Casalduch,120 12005 Castelló de la Plana, mitjançant missatger, familiar o persona mandatària, abans de la realització de l’escrutini, sempre que es garantisquen el secret del vot i la identificació de la persona electora.

La mesa electoral comprovarà que les persones votants que utilitzen la modalitat de vot no presencial estan incloses en el cens electoral.

Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre:
-El sobre exterior contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document d’identificació que aporte, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent.

-El sobre interior contindrà la papereta de vot (fes clic ací per a descarregar-la), haurà d’estar tancat i sense signar.

Els vots rebuts una vegada finalitzat l’escrutini no seran tinguts en compte.

*Eleccions al consell escolar (el 23/11/2023)