Aneu a la barra d'eines

Departament de física i química

La Física i la Química són ciències que estudien la matèria, la qual és tot allò que ocupa espai i temps. Són ciències perquè utilitzen el mètode científic: observació, hipòtesis, experimentació, anàlisi de dades i conclusió. Però es diferencien en que la Física estudia les propietats de la matèria i els seus canvis, com el moviment o l’escalfament; i la Química estudia la seua composició i els seus canvis, anomenats reaccions químiques.

Podeu seguir el nostre treball a la web: https://sites.google.com/site/fisicaiquimica2/