Beques de caràcter general per a estudis post-obligatoris

Amb data de 17 de març s’ha publicat la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2023-24 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 27 de març al 17 de maig, ambdós inclosos. En aquest enllaç teniu informació sobre la convocatòria i el tràmit.

Olimpíades Física curs 2022-2023

Dimarts passat, dia 7 de març, va tindre lloc el lliurament de premis i diplomes de la Prova local de l’Olimpíada de Física, celebrada el 23 febrer 2023 per a seleccionar l’equip d’estudiants que representaran al districte universitari de València en la fase nacional. Només el fet de participar en aquesta Fase Local constitueix un gran repte. A més d’una competició, l’Olimpíada de Física és també una experiència formativa. Després d’una prova inicial, en la que Hugo va estar preseleccionat, ha pogut assistir a un curs de física de 72 hores. Ja finalitzat, és quan es realitza la prova local.

En aquesta prova, l’alumne del nostre IES VELES E VENTS, Hugo Palop de 2n Batxillerat, ha obingut Menció d’Honor.

Des del centre, volem felicitar al nostre alumne per la seua Menció d’Honor. Hugo ha estat molt il·lusionat preparant aquestes olimpíades des d’abans de l’inici del curs.

Enhorabona!!

2n Concurs d’Elevator Pitch intercicles

L’equip guanyador del 2n Concurs d’Elevator Pitch intercicles, organitzat pel Departament de FOL durant el curs 2022.23, de l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia, és el format per:
 – Agustín Octavio Olazábal Álvarez que actua com a portaveu de l’equip.
 – Elena Villar Peris i Marta Escalera Gilabert com tècnics de gravació.
Tots ells són alumnes del 2º curs de Video Discjóquei i So.

Amb aquest projecte es treballen les soft skills de l’alumnat com són la comunicació, la creativitat, la presa de decisions i el pensament crític a través de l’exposició d’una idea de negoci treballada en el mòdul d’EIE, en un temps màxim de 2 minuts.

La idea de fer aquest concurs, sorgeix de la participació del nostre centre en el programa Emprèn, programa llançat per la Conselleria d’Educació per dinamitzar en els centres que imparteixen FP experiències de cultura emprenedora.

PROVES NIVELL BÀSIC D’IDIOMES A2

S’han convocat les Proves Homolages per a l’obtenció del Certificat de Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) per al curs 2022/2023.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ: Complir 16 anys o més en l’any 2023 i estar matriculats en l’IES Veles e Vents.

En l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia els estudiants es poden examinar d’Anglés i de Francés. Les dates de les proves són:

 • Anglés: 21 de març de 2023. A les 11.00 hores en la Sala d’Usos Múltiples.
 • Francés: 22 de març de 2023. A les 11.00 hores en l’Aula d’Idiomes.

Les proves consten de les següents parts:

 • Comprensió de textos escrits (35 minuts)
 • Comprensió de textos orals (25 minuts)
 • Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita (75 minuts)
 • Producció i coproducció de textos orals (15 minuts). Pot ser un dia diferent al de la prova escrita, s’informarà a l’alumnat.

Inscripcions i dates clau:

 • Termini d’inscripcions: del 30 de gener al 3 de febrer de 2023 en la Secretaria del centre.
 • Publicació de llistes provisionals de participants: 6 de febrer en el tauler de la Secretaria del centre.
 • Subsanació d’errors: fins el 20 de febrer, presentant instància general, en la Secretaria del centre.
 • Llistes definitives: 21 de febrer de 2023, en el taules de la Secretaria del centre.

Trobareu més informació (normativa, guia del candidat, fitxes d’avaluació, etc.) en la web de les Proves Homologades.

Subvencions FP – Modalitat Desplaçament

S’ha publicat al DOGV, amb data de 9 de gener de 2023, la relació de persones beneficiàries (concedides) i no beneficiàries (denegades) de les subvecions de FP – modalitat de Desplaçament, convocades per la resolució de 4 d’abril de 2022. Durant els propers dies, des de la secretaria de l’institut, es contactarà amb les persones beneficiàries per comunicar-los la resolució. Tot l’alumnat que va participar pot consultar els llistats de beneficiàris i no beneficiaris en l’enllaç a la resolució.

Els beneficiaris de les subvencions han d’aportar, en el termini de 10 dies a partir de la data d’efectes d’aquesta resolució, el compte bancari d’ingrés. Si no s’ha tramitat l’alta (o modificació si és el cas) de la domicialiació bancària en els quatre exercicis anteriors, ho hauran de realitzar d’una d’aquestes dues formes:

a) Preferentment, i a fi d’agilitzar el cobrament, a través del procediment automatizat.

b) De manera manual, descarregant i emplenant l’imprés en el tràmit manual. Aquest imprés s’entregarà al centre per a la seua posterior tramitació. Seguiu les següents instruccions bàsiques per emplenar el document:

 • En els apartats E i F, que estan en el segon full, no heu d’escriure res, ho emplenarem en l’institut.
 • És imprescindible que estiga signat i degudament emplenat, i es recomana comprovar el correcte emplenament i llegibilitat de l’IBAN per a l’agilitació dels pagaments.
 • És imprescindible aportar, a més, certificat de titularitat del compte corrent emés pel banc (potser a través d’aplicacions on-line).

Qualsevol alteració dels requisits tinguts en compte per a la concessió de la subvenció i de les obligacions adquirides és motiu de modificació d’aquesta resolució de concessió. Per això, les persones beneficiàries que incórreguen en algun dels motius de modificació establits en la convocatòria hauran de comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial mitjançant un escrit presentat de qualsevol de les formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o preferentment a través de tràmit Z.

Revista IES Veles e Vents – Desembre 2022

Aquesta setmana s’ha publicat el darrer número de la revista de l’IES Veles e Vents, corresponent al mes de desembre de 2022. Ha estat elaborada per alumnat de l’institut, especialment el que cursa l’optativa de revista, coordinats i assessorats per professorat de diverses matèries.

A tots ells volem donar l’enhorabona per la qualitat del treball que han publicat.

Enllaç de descàrrega.

Revista-Veles-e-Vents-desembre-2022

Xarxa Llibres – Ampliació a Batxillerat

La Direcció Territorial de Centres Docents ens ha informat de què s’està modificant la llei que regula al programa Xarxa Llibres (Banc de llibres) per incloure, durant el proper curs, a l’alumnat de batxillerat, amb les mateixes condicions que té l’alumnat dels ensenyaments obligatoris.

Recordem la necessitat de fer un bon ús i conservació dels llibres de text i materials curriculars que durant el present curs s’estan utilitzant, amb especial atenció als llibres de text i materials curriculars de 1r de batxillerat, perquè així l’alumnat d’aquest nivell educatiu puga participar d’aquesta iniciativa entregant el material en un bon estat d’ús en finalitzar el curs, i poder beneficiar-se de nous llibres de manera gratuïta el pròxim curs, tal com s’està procedint en la resta de nivells educatius obligatoris.

L’IES Veles e Vents enceta la seua IV Setmana Intercicles

Un centenar d’alumnes participaran a les activitats

L’IES Veles e Vents del Grau de Gandia organitza la IV Setmana Intercicles que consistirà en la realització de diferents projectes audiovisuals per part de l’alumnat dels segons cursos de formació professional d’Imatge i So per tal de crear grups interdisciplinaris entre els diferents cicles formatius i els diferents nivells i fomentar l’aprenentatge cooperatiu.

Curtmetratges, concerts, espots publicitaris, sessions de DJ, animacions 3D, sessions fotogràfiques de moda o tasques pròpies d’una redacció multimèdia són les activitats que el centenar d’alumnes dels cicles de formació professional d’Imatge i So realitzaran al llarg dels pròxims 4 dies. Aquestes activitats, que seran coordinades pel professorat del departament tenen també com a finalitat apropar l’alumnat a la realitat del món laboral del sector audiovisual, així com de les diferents funcions i càrrecs a exercir.

En paraules del professor coordinador de la Setmana Intercicles, Ferran Santos, «enguany hem decidit realitzar dos setmanes intercicles a causa del gran nombre d’alumnat participant. Ara farem la dels segons cursos, amb 100 alumnes, i al tercer trimestre farem la dels primers cursos amb unes 150 alumnes. La idea -continua Santos- d’aquesta setmana és la de configurar grups interdisciplinaris que posen en connexió els distints cicles formatius i els diferents nivells, fomentant així l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge entre iguals“.

Una altra finalitat a les que responen aquestes activitats, coordinades pel professorat del departament d’Imatge i so, té a veure amb apropar l’alumnat a la realitat del món laboral del sector audiovisual, així com de les diferents funcions i càrrecs vinculats amb aquest sector. La distribució de càrrecs, fa possible que l’alumnat aprenga a responsabilitzar-se de la seua feina i integrar-la en l’esforç de treball comú i col·laboratiu d’un equip que té un objectiu comú.

«Partim -comenta Ferran Santos- dels principis de l’heterogeneïtat i de la participació educativa de l’alumnat com a pràctica per a la superació del fracàs escolar i foment de la inclusió social. En definitiva es pretén crear més espais formatius, i transformar la gestió del temps i els rols de les persones que integren la comunitat educativa per tal de millorar l’aprenentatge. Observem que la inclusió de l’alumnat en aquest tipus de projectes genera una major autoconfiança en les seues capacitats acadèmiques i se sent més competent en aquestes tasques de l’entorn professional».

El divendres passat l’alumnat ja es va reunir per equips de treball amb l’objectiu de coordinar les diferents activitats de cara a aquesta setmana, on de dilluns a dijous l’alumnat i professorat dels diferents cicles transformaran el centre educatiu i els carrers del Grau de Gandia en una gran productora audiovisual per generar diferents continguts que es podran veure a través dels diferents perfils de les xarxes socials de l’institut (Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok i Youtube).

La IV Setmana Intercicles finalitzarà dijous de matí amb el visionat de tots els treballs, l’exposició de fotografies i una sessió de DJ a càrrec de l’alumnat del cicle del grau mitjà de Vídeo discjòquei i So.