XV Jornades Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Aquest curs 2021/2022, a l’IES VELES e VENTS, construïm una vegada més un espai de formació, convivència, intercanvi i interacció: les XV Jornades de la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

En aquesta ocasió, el lema CAMINS (D)I-VERSOS és no només un joc de paraules amb un significat profund, sinó el símbol de la voluntat que uneix a l’alumnat i els i les docents per ressenyar la diversitat com l’espill on tots i totes ens veiem reflectides. Es tracta d’un camí on cadascú de nosaltres deixa la seua empremta perquè els i les altres facen el seu camí vital, sense exclusió, sense discriminació, amb el somriure que es dibuixa al cor quan reconeixem que SOM (D)I-VERSOS i (D)I-VERSES i ENS SENTIM (D)I-VERSOS i (D)I-VERSES.

Si empreneu aquest camí amb nosaltres, els proper 2 i 3 de maig, ens trobarem amb l’art com eina pedagògica, amb mostres d’activitats realitzades per l’alumnat de diferents cicles, amb una ràdio violeta en directe o les relacions entre sexualitat i diversitat entre d’altres temes.

Que el món ens òbriga pas, a vosaltres, a nosaltres i a tots i totes…perquè ens endinsarem ben aviat pels CAMINS (D)I-VERSOS! Us esperem!

Cartell.

Programa.

Subvencions per a alumnat de FP

La Conselleria d’Educació ha obert una convocatòria de subvencions destinades a l’alumnat que cursa Formació Professional.

Termini de presentació de Sol·licituds: Fins el 23 de maig en la secretaria del centre.

Cal aportar DNI en vigor, la instància de sol·licitud i la documentació que l’estudiant haja d’adjuntar.

L’alumnat del nostre IES pot sol·licitar la subvenció per dues modalitat:

FCT en centre de treball allunyats del centre docent.

Desplaçament.

Oferta de treball: Professorat Imatge i So

Es convoca amb caràcter d’urgència una plaça de professorat especialista del mòdul de Color, Il·luminació i acabats 2D i 3D, del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació 3D.

Presentació de sol·licituds:

  • Termini: 5 dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci (fins divendres 22 d’abril, inclòs).
  • Enviament de sol·licituds a l’adreça de correu electrònic 46022181.secretaria@edu.gva.es, adjuntant la documentació requerida.

Requisits dels aspirants:

  • Complir les condicions generals exigides per a l’ingrés en la funció pública docent (establides en l’art. 12 del RD 276/2007).
  • Experiència professional reconeguda en el camp laboral corresponent, fora de l’àmbit docent, amb dos anys d’exercici professional en els quatre anys immediatament anteriors al nomenament.
  • Posseir la competència i qualificació necessàries per a impartir els mòduls per als quals es precisa la contractació.

Documentació a presentar amb la sol·licitud:

  • DNI, passaport, NIE (identitat d’estranger).
  • Curriculum vitae i fotocòpia de mèrits.
  • Certificat de l’empresa on desenvolupe o haja desenvolupat la seua activitat professional.
  • Informe de vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral a la qual estiguera afiliat.

1R CONCURS ELEVATOR PITCH INTERCICLES IES VELES E VENTS

L’equip guanyador del 1r Concurs d’Elevator Pitch intercicles, organitzat pel Departament de FOL durant el curs 2021.22, de l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia, és el format per:
 – Víctor Beltran Llopis que actua com a portaveu de l’equip.
 – Albert Iborra Caudeli i Gael Jordà Contreras com tècnics de gravació.
Tots ells són alumnes del 1er curs d’Il·luminació, Captació i Tractament de la Imatge.

 Aquest concurs que hem encetat aquest any com projecte pilot es basa en treballar les soft skills de l’alumnat com són la comunicació, la creativitat, la presa de decisions i el pensament crític a través de l’exposició d’una idea de negoci treballada en el mòdul d’EIE, en un temps màxim de 2 minuts.

La idea de fer aquest concurs, sorgeix de la participació del nostre centre en el programa Emprèn, programa llançat per la Conselleria d’Educació per dinamitzar en els centres que imparteixen FP experiències de cultura emprenedora.

Enllaç al vídeo.

#FOLVELES #Emprenedoria #Emprén #ConcursElevatorPitchVeles #Formempersones #Formemprofessionals #IesVeleseVents

Oferta formativa de FP per al curs 2022-23

 Vols fer FP el pròxim curs?

 El pròxim dijous 19 de maig obrim el període d’admissió fins al 29 de maig, que serà de manera telemàtica a través de www.telematricula.es.

 Consulta tots els cicles formatius que oferim a l’IES Veles e Vents:

FAMÍLIA D’IMATGE I SO

FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

FAMÍLIA D’IMATGE PERSONAL

CONSULTA ELS GRUPS I TORNS QUE OFERIM.