Projecte REVELANDO IDENTIDADES

“Un proyecto de excelencia educativa enmarcado en los ámbitos de fotografía, diseño de moda y estilismo”

«Revelando Identidades» es un proyecto fotográfico que emplea nuevas tecnologías para crear una serie de imágenes en la disciplina de la fotografía de moda.

«Revelando Identidades” ha sido realizado por los alumnos y alumnas del ciclo formativo de grado superior de “Iluminación, captación y tratamiento de la imagen”,
del ciclo de “Vestuario a medida y de espectáculos” y el del ciclo de “Estilismo y dirección de peluquería”.

A través de imágenes creativas y evocadoras, el proyecto desafía estereotipos, educa, sensibiliza y nos hace reflexionar sobre la identidad LGTBI+. En las imágenes se utilizan técnicas de tratamiento digital avanzadas y acabados de alta calidad para destacar la singularidad y la diversidad de nuestra sociedad.

«Revelando identidades» es un proyecto de excelencia subvencionado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y sus fotografías serán exhibidas de forma itinerante en galerías, asociaciones y centros educativos.

Acceso a la web propia del proyecto.

LOW-Proyecto_Revelando-Identidades_ST.docx

Jornades de portes obertes

Jornada de portes obertes per a ESO i batxillerat: 21 de maig de 2024 a les 17.00 hores. Aquesta convocatòria és per a futurs estudiants que no cursen estudis en el CEIP Joan XXIII, el CEIP Les Foies i el Col·legi María Ángeles Suárez de Calderón i que continuaran estudis en l’IES Veles e Vents. Per als centres abans indicats, està prevista una jornada de portes obertes organitzada conjuntament amb el centre en què estan estudiant actualment.

Jornada de portes obertes per a Formació Professional: 15 de maig, d’acord amb la informació del cartell.

Cartell-Jornada-portes-obertes

Calendari d’exàmens convocatòria extraordinària FP

En els següents documents podeu consultar el calendari i horari dels exàmens de la convocatòria extraordinària dels estudis de FP. El primer document conté els exàmens de la convocatòria extraordinària dels segons cursos dels cicles superiors i en el segon document la resta de cursos i cicles.

CALENDARI-EXAMENS-C.E.-2Ns-FPGS

CALENDARI-EXAMENS-C.E.-1Rs-FPGS-i-1Rs-FPGM-1r-i-2n-FPB-2Ns-FPGM

Nova normativa sobre l’ús de dispositius mòbils

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, ha publicat avuí al DOGV 9841/03.05.2024, la Resolució de 17 d’abril de 2024, sobre determinats aspectes per a la regulació de l’ús de dispositius mòbils en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. 

Aquesta resolució té per objecte regular l’ús de dispositius mòbils en centres educatius durant la jornada escolar (horari lectiu, temps d’esplai i desenvolupament d’activitats complementàries i extraescolars) afectant a alumnat de l’ESO/Batx i Cicles Formatius a partir del proper dilluns 6 de maig. 

Direcció ha passat al llarg del matí per totes les classes d’ESO/Batx i Cicles Formatius (on també s’informarà aquesta vesprada), per informar de la resolució. 

En el cas que es produïsca un incompliment de la mateixa, el procediment que seguirem inicialment és el següent. 

 1. El/la docent requisarà el mòbil que haurà d’apagar prèviament l’alumne/a.
  1. -En cas de ser un fet puntual, es deuria retornar en acabar la classe.
  2. -En cas de ser reincident, es telefonarà a la família de l’alumnat menor d’edat i es retornarà el mòbil per part del docent a l’alumne/a en acabar la jornada lectiva (en cas que el/la docent acabe abans la seua jornada es lliurarà a Direcció d’ estudis).
  3. – En cas de ser permanent, el/la docent haurà de telefonar a la família de l’alumnat menor d’edat per tal que vinguen a arreplegar el dispositiu. Si la jornada del docent ja ha acabat, es farà càrrec de la devolució Direcció d’Estudis. 
 2. Excepcionalitats: La Resolució estableix les següents:
  1. En el cas d’activitats que requerisquen l’ús didàctic (que han d’estar incloses tant en el PEC com en la Programació d’aula respectivament).
  2. Per raons individuals específiques de salut o altres degudament justificades. 

Convocatòria Proves Homologades nivell A2 Anglés i Francés

S’han convocat les Proves Homolages per a l’obtenció del Certificat de Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) per al curs 2023/2024.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ: Complir 16 anys o més en l’any 2024 i estar matriculats en l’IES Veles e Vents.

En l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia els estudiants es poden examinar d’Anglés i de Francés. Les dates de les proves són:

 • Anglés: 8 de maig de 2024. A les 11.00 hores.
 • Francés: 9 de maig de 2024. A les 11.00 hores.

Lloc de realització de les proves: Aula EMPRÉN – Planta Baixa

Les proves consten de les següents parts:

 • Comprensió de textos escrits (35 minuts)
 • Comprensió de textos orals (25 minuts)
 • Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita (75 minuts)
 • Producció i coproducció de textos orals (15 minuts). Pot ser un dia diferent al de la prova escrita, s’informarà a l’alumnat.

Inscripcions i dates clau:

 • Termini d’inscripcions: del 22 d’abril al 26 d’abril de 2024 en la Secretaria del centre.
 • Publicació de llistes provisionals de participants: 29 en el tauler de la Secretaria del centre.
 • Subsanació d’errors: 10 dies a partir de la publicació dels llistats, en la Secretaria del centre.

Trobareu més informació (normativa, guia del candidat, fitxes d’avaluació, etc.) en la web de les Proves Homologades.

Com serà la nova FP?

La normativa que regularà la nova FP a partir del curs 2024-25 no s’ha publicat encara. En el següent document s’expliquen les principals característiques que segurament tindran els estudis de FP a partir del proper curs. Aquesta informació no té caràcter definitiu, caldrà esperar a l’aprovació de la normativa corresponent.

nova-fp

Beques de caràcter general per a estudis post-obligatoris

S’ha obert el termini de sol·licitud de beques per a estudis de FP, Batxillerat i altres estudis post-obligatoris no universitaris per al curs 2024-25.

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de març a les 9.00 hores fins el 10 de maig de 2024 a les 15.00 hores.

Totes aquelles persones que el durant el proper curs vulguen sol·licitar beca per a estudis post-obligatoris ho han de fer durant aquest termini, encara que no sàpiguen si seran admesos o no.

Trobareu tota la informació i l’accés al tràmit telemàtic en els següents enllaços:

Adjudicació de subvencions per incrementar l’accés de les alumnes a determinats cicles de FP

Amb data de 18 de desembre de 2023, s’ha publicat en el DOGV la relació de persones beneficiàries i no beneficiàries de les subvencions convocades per incrementar l’accés de les alumnes a determinats cicles de Formació Professional (Resolució de 14 d’abril de 2023, DOGV de 5 de maig de 2023). Trobareu la resolució i els llistats en el aquest enllaç.

Avaluació de Context- Informació a les famílies

Des del 15 de novembre i fins el 22 de desembre l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia procedirà, seguint les instruccions de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, a participar en l’avaluació de context social i educatiu de l’alumnat. Hi participarà tot l’alumnat que cursa 4t d’ESO, 2n de batxillerat i 2n de Formació Professional Bàsica. La participació de l’alumnat consisteix en respondre a un qüestionari, de manera completament anònima. L’IES Velse e Vents organitzarà el calendari i l’horari per a què l’alumnat puga participar, acompanyat per professorat del centre, des de les aules d’informàtica de l’institut, i seguint totes les garanties del procés. La duració del qüestionari és inferior a una hora, motiu pel qual tindrà escàs impacte en les activitats lectives de l’alumnat.

Adjuntem carta de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa per a les famílies.