Oferta formativa de FP per al curs 2024-25

 

Vols fer FP el pròxim curs?

Consulta tots els cicles formatius que oferim a l’IES Veles e Vents:

FAMÍLIA D’IMATGE I SO

FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

FAMÍLIA D’IMATGE PERSONAL

CONSULTA ELS GRUPS I TORNS QUE OFERIM.

Per als cicles formatius d’Educació Infantil i Video-discjòquei i So (que tenen torn de matí i torn de vesprada): CONSULTA EN AQUEST DOCUMENT ELS CRITERIS PER SELECCIONAR GRUP CONTEMPLATS EN LA NORMATIVA. EN CAS DE NO COMPLIR AMB ALGUN D’AQUESTS CRITERIS, ELS GRUPS S’ASSIGNARAN D’ACORD AMB EL PROCEDIMENT APROVAT EN CONSELL ESCOLAR.

PROJECTE DE FLEXIBILITZACIÓ DEL MÒDUL DE FCT

Per Resolució de 9 de maig de 2023, del director general de Formació Professional I Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’autoritza la implantació del projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents (DOGV de 15 de maig de 2023):

El mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, que té una durada de 400 h es reorganitza en dos períodes lectius, d’acord amb la següent temporalització:

Primer període (100 h): del 13 de setembre de 2023 al 29 de setembre de 2023
Segon període (300 h): del 25 de març de 2024 al 7 de juny de 2024

Text complet del projecte