Oferta formativa de FP per al curs 2023-24

 

Vols fer FP el pròxim curs?

 El pròxim dilluns 22 de maig obrim el període d’admissió fins al 30 de maig, que serà de manera telemàtica a través de www.telematricula.es.

Consulta tots els cicles formatius que oferim a l’IES Veles e Vents:

FAMÍLIA D’IMATGE I SO

FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

FAMÍLIA D’IMATGE PERSONAL

CONSULTA ELS GRUPS I TORNS QUE OFERIM.

PROJECTE DE FLEXIBILITZACIÓ DEL MÒDUL DE FCT

Per Resolució de 9 de maig de 2023, del director general de Formació Professional I Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’autoritza la implantació del projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents (DOGV de 15 de maig de 2023):

El mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, que té una durada de 400 h es reorganitza en dos períodes lectius, d’acord amb la següent temporalització:

Primer període (100 h): del 13 de setembre de 2023 al 29 de setembre de 2023
Segon període (300 h): del 25 de març de 2024 al 7 de juny de 2024

Text complet del projecte